Chci darovat

Fond AGC Automotive Czech

Společnost AGC Automotive Czech z Chudeřic u Bíliny, největší závod na výrobu autoskel v Evropě, pravidelně přispívá k přípravě mladé generace pro aktivní život a k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění. Stěžejním programem fondu je soutěž s názvem Technowizz pro střední školy s technickým zaměřením.

Děčínská společnost AIR PRODUCTS spol. s r.o. založila v roce 2013 svůj fond, který rozděluje prostředky na projekty, které přispívají k zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem nebo do kterých jsou aktivně zapojeni zaměstnanci společnosti. Společnost je generálním partnerem programu „Nestůj s rukama za zády!“

Fond ARMEX ENERGY

Děčínská společnost ARMEX ENERGY, a.s. se rozhodla založit Fond ARMEX ENERGY, jehož cílem je podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Společnost je generálním partnerem programu „Vzdělání pro všechny“

V roce 2014 se vedení společnosti LOGIT s.r.o. se sídlem v Hlubanech rozhodlo založit dobročinný Fond LOGIT při naší nadaci, a to s cílem otevřít se vůči místní komunitě a umožnit místním neziskovým organizacím žádat o finanční prostředky na aktivity, které mají za cíl, aby se lidem na Podbořansku žilo lépe.

Před více než dvaceti lety začala v Litoměřicích zcela nenápadně tradice podpory neziskových aktivit mladých lidí. Dnes má Dárcovský fond HENNLICH na svém kontě přes 200 podpořených projektů. Nezisková scéna ve městě tak ušla již pořádný kus cesty.

Fond JOTUN

Společnost JOTUN CZECH a.s. získala v roce 2013 od nadace ocenění v kategorii „Skokan dvacetiletí“ za vytvoření dlouhodobé dárcovské strategie a největší meziroční nárůstu darovaných prostředků. V současné době je jedním z partnerů programu „Vzdělání pro všechny“

Fond Lily a Julie Koškových

Michal Košek, úspěšný podnikatel a filantrop, se rozhodl pravidelně věnovat finanční prostředky na dobročinné účely. Za tímto účelem založil Fond Lily a Julie Koškových. Tento fond nese jména jeho milovaných dcer a má za cíl podporovat aktivní lidi v regionu. Fond je partnerem programu „Nestůj s rukama za zády!“

Fond Pavly a Pavla Redlichových

On byl včelař, ona zase členka rozmanitých kulturních spolků. Sourozenci Pavla a Pavel Redlichovi, na jejichž památku byl založen v roce 2008 fond, který se snaží napomáhat rozvoji včelařství, obnově drobných kulturních památek a trvale podporovat nejrůznější obecně prospěšné projekty na Ústecku.

Fond Renesance Martina Hausenblase

Fond Renesance byl založen v roce 2010 Martinem Hausenblasem. Téměř 10 let z něj byly prostředky uvolňovány na stipendia nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí, kteří chtěli vyjet studovat do zahraničí. V současné době se věnuje podpoře zejména inovativním způsobům vzdělávání mladých lidí. 

Fond Black & Decker

Společnost Black & Decker (Czech) si je vědoma toho, že prostředí, ve kterém její zaměstnanci žijí a pracují významným způsobem ovlivňuje její úspěch. Proto se rozhodla založit dárcovský fond na podporu obecně prospěšných aktivit konaných zejména v okrese Ústí nad Labem a podporu našich zaměstnanců, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Fond NYYLO

Společnost NYYLO a.s. se v roce 2013 rozhodla rozšířit řady našich dárců a založila svůj dobročinný Fond NYYLO. Jeho cílem je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity na Ústecku s důrazem na podporu témat, která aktuálně trápí tento region.  

Spokojený Jan Sláma, spolumajitel firmy NYYLO a.s., které nadace spravuje dárcovský fond. 

Společnost Chart Ferox, a.s. v roce 2017 založila svůj dobročinný fond, jehož posláním je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity zejména na Děčínsku a okolí. V rámci hlavního programu fondu je podporována angažovanost zaměstnanců společnosti Chart Ferox v dobročinných aktivitách.

V roce 2016 děčínská společnost RYKO a.s. založila svůj dobročinný fond. Stěžejní program Fondu RYKO je určen zaměstnancům společnosti, kteří mají jedinečnou příležitost získat podporu pro neziskovou organizaci či neformální občanskou iniciativu, ve které se osobně či přes své rodinné příslušníky aktivně angažují.

V roce 2022 se rozhodla společnost Personna International CZ, s.r.o. (součást skupiny Edgewell) založit dobročinný fond, jehož posláním je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity zejména na Teplicku a okolí. V rámci hlavního programu fondu je podporována i angažovanost a zapojení jejich zaměstnanců v dobročinných aktivitách.

Fond Surgipa Medical

Daniel Bouška, jednatel ústecké společnosti Surgipa Medical, se rozhodl před lety založit svůj dobročinný fond při naší nadaci. Jeho cílem je pomáhat těm, kteří se snaží pozitivně ovlivnit své okolí a přispívat k rozvoji místní  komunity.

Fond Izolace Beran

Psal se rok 1999, když rodina Beranových založila na Ústecku jednu z prvních firem specializovaných na regeneraci bytových domů. Dnes zaměstnává desítky lidí a realizuje projekty po celém světě. Přesto je stále rodinnou firmou, která myslí na dobročinnost. Prostředky směřuje na pomoc zrakově postiženým a podporu aktivních lidí na Ústecku.

Ústecký Aperam, přední zpracovatel nerezové ocely, založil v roce 2024 svůj dárcovský fond, jehož cílem je podpora veřejně prospěšných aktivit na Ústecku a jeho okolí. V rámci své strategie se prioritně zaměřuje na financování neziskových organizací, ve kterých se angažují jejich zaměstnanci.

V roce 2023 jsme ve spolupráci s vedením Zoologické zahrady Ústí nad Labem založili fond. Jeho cílem je díky darům právnických a fyzických osob zatraktivnit areál Zoo (např. úpravou pobytových prostor pro návštěvníky), zlepšit životní podmínky zvířat chovaných Zoo (např. výstavbou a úpravou ubikací, expozic a výběhů, zlepšit výživu a péči o chovaná zvířata) případně rozšířit chov zvířat o nové druhy (např. vybudovat nový vhodný chovatelský prostor).

Zpřístupnit šikmou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem a umožnit tak návštěvu této unikátní stavby není věc nová. Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem, již v roce 2010 v reportáži Toulavé kamery o šikmé věži hovoří o tom, že se vážně uvažuje o jejím zpřístupnění. Od roku 2015 se snažíme tuto myšlenku rozvíjet a dávat jí konkrétní obrysy. 

Vyhledávání