Fondy, ze kterých je možné žádat o finanční prostředky skrze otevřená grantová kola.

Podrobné informace o tom, jak je možné získat finanční podporu z daného fondu, najdete v době vyhlášení výzvy k předkládání žádostí zde.

Fondy, které slouží ke shromažďování darů od více dárců na předem dané dobročinné účely.

Připojte se svým darem.

  • Fond Karolínka na podporu dívky, která se po smrti své maminky ocitla ve složité životní situaci
  • Fond Šikmá věž shromažďující prostředky na znovuzpřístupnění šikmé veže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem
  • Fond Ústecká Zoo shromažďující prostředky na její rozvoj.
Fondy, kde o využití darů do nich vložených rozhoduje zakladatel fondu.

Pro tyto fondy nejsou vyhlašována otevřená grantová kola.