Chci darovat

Výroční zpráva 2022

Obsah
O nás str. 4
Program Dialog str. 6
Grantový program str. 7
Podpora neziskového sektoru str. 18
Dárcovský program str. 19
Finanční zpráva str. 24

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o.

Výroční zpráva 2021

Obsah
O nás str. 4
Program Dialog str. 6
Grantový program str. 7
Podpora neziskového sektoru str. 21
Dárcovský program str. 22
Finanční zpráva str. 26

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o.

Výroční zpráva 2020

Obsah
O nás str. 4
Program Dialog str. 6
Grantový program str. 7
Podpora neziskového sektoru str. 20
Dárcovský program str. 21
Finanční zpráva str. 24

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o.

Výroční zpráva 2019

Obsah
O nás str. 4
Podporujeme str. 7
Spravujeme str. 23
Přijaté dary a příspěvky str. 33
Finanční zpráva str. 36
Zpráva nezávislého auditora str. 41

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o.

Výroční zpráva 2018

Obsah
Úvodní slovo str. 3
O nás str. 4
Podporujeme str. 7
Systém fondů str. 24
Přehled fondů str. 25
Přijaté dary a příspěvky str. 34
Finanční zpráva str. 36
Zpráva nezávislého auditora str. 41

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o.

 Veškeré výroční zprávy jsou uloženy u Krajského soudu v Ústí nad Labem při rejstříku nadací a nadačních fondů a zveřejněny na portále www.justice.cz.

Vyhledávání