Výroční zpráva 2022

Obsah
O nás str. 4
Program Dialog str. 6
Grantový program str. 7
Podpora neziskového sektoru str. 18
Dárcovský program str. 19
Finanční zpráva str. 24

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o.

Výroční zpráva 2021

Obsah
O nás str. 4
Program Dialog str. 6
Grantový program str. 7
Podpora neziskového sektoru str. 21
Dárcovský program str. 22
Finanční zpráva str. 26

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o.

Výroční zpráva 2020

Obsah
O nás str. 4
Program Dialog str. 6
Grantový program str. 7
Podpora neziskového sektoru str. 20
Dárcovský program str. 21
Finanční zpráva str. 24

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o.

Výroční zpráva 2019

Obsah
O nás str. 4
Podporujeme str. 7
Spravujeme str. 23
Přijaté dary a příspěvky str. 33
Finanční zpráva str. 36
Zpráva nezávislého auditora str. 41

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o.

Výroční zpráva 2018

Obsah
Úvodní slovo str. 3
O nás str. 4
Podporujeme str. 7
Systém fondů str. 24
Přehled fondů str. 25
Přijaté dary a příspěvky str. 34
Finanční zpráva str. 36
Zpráva nezávislého auditora str. 41

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o.

Výroční zpráva 2017

Obsah
25 let nadace str. 2
Úvodní slovo str. 6
O nás str. 7
Grantový rámec str. 9
Programové pilíře str. 10
Systém fondů str. 24
Přehled fondů str. 25
Přijaté dary a příspěvky str. 31
Finanční zpráva str. 35
Zpráva nezávislého auditora str. 40

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o.

Výroční zpráva 2016

Obsah
O nás str. 4
Poslání str. 5
Programy str. 5
Organizační struktura str. 6
Podporujeme str. 7
Poskytnuté nadační příspěvky str. 10
Spravujeme str. 23
Systém fondů str. 24
Přehled fondů str. 25
Získáváme str. 33
Seznam dárců str. 34
Finanční zpráva str. 36
Zpráva nezávislého auditora str. 41

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o. (David Surý)

Výroční zpráva 2015

Obsah
Úvodní slovo str. 3
O nás str. 5
Organizační struktura str. 6
Grantový rámec str. 8
Poskytnuté nadační příspěvky str. 11
Systém fondů str. 17
Přehled fondů str. 18
Přijaté dary a příspěvky str. 30
Finanční zpráva str. 33
Zpráva nezávislého auditora str. 37

Návrh grafické úpravy a ilustrace: Tomáš Mácha TM_DESIGN
Sazba, předtisková příprava a tisk: Imagine Media, s.r.o. (David Surý)

Výroční zpráva 2014

Obsah
O nás str. 5
Co podporujeme? str. 8
Poskytnuté nadační příspěvky str. 11
Přehled fondů str. 18
Přijaté dary a příspěvky str. 29
Finanční zpráva str. 33
Zpráva nezávislého auditora str. 37

Návrh grafické úpravy: BcA. Anna Macková, TM_DESIGN
Sazba a předtisková příprava: Imagine Media, s.r.o.
Tisk: Tiskárna Dobel s.r.o., Dolní Čermná

Výroční zpráva 2013

Obsah
Co podporujeme? str. 4
Naši dárci a obdarovaní str. 6
Podpora neziskového sektoru str. 16
Program Dialog str. 17
Finanční zpráva str. 18
O nás str. 32

Návrh grafické úpravy: Tomáš Mácha, TM_DESIGN
Sazba a předtisková příprava: Imagine Media, s.r.o.
Tisk: Tiskárna Dobel s.r.o., Dolní Čermná

Výroční zpráva 2012

Obsah
Úvodní slovo str. 3
Dárcovský program str. 4
Grantový program str. 7
Výstupy analýzy str. 16
Nový grantový rámec str. 20
Podpora neziskového sektoru str. 22
Program Dialog str. 23
Finanční zpráva str. 24
Organizační struktura str. 34

Návrh grafické úpravy: Tomáš Mácha, TM_DESIGN
Sazba a předtisková příprava: Imagine Media, s.r.o.
Tisk: Tiskárna Dobel s.r.o., Dolní Čermná

Veškeré výroční zprávy jsou uloženy u Krajského soudu v Ústí nad Labem při rejstříku nadací a nadačních fondů a zveřejněny na portále www.justice.cz.