Chci darovat

Zpřístupnit šikmou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem a umožnit tak návštěvu této unikátní stavby není věc nová. Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem, již v roce 2010 v reportáži Toulavé kamery o šikmé věži hovoří o tom, že se vážně uvažuje o jejím zpřístupnění. Nicméně až do roku 2015 se příliš nedařilo překonat mnohá úskalí.

Teprve ve chvíli, kdy naše nadace jako největší soukromá nadace v Ústeckém kraji, na sebe vzala roli investora celé této akce a zároveň i roli subjektu, který zastřešuje a koordinuje činnosti dalších partnerských organizací, které o opětovné zpřístupnění šikmé věže řadu let usilují, se pomyslné ledy pohnuly. Nyní jsme přesvědčeni, že došlo k vytvoření vyváženého partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru, které dává příslib úspěšnému dokončení celého projektu.

Více informací najdete na www.sikmavez. 

Informace k aktuálnímu dění

Od roku 2022 je „prodej“ schodů pozastaven do doby, než bude spuštěna konečná sbírka na zpřístupnění veže kostela.

Od 28. června 2018 také čekáme na zapracování našeho podnětu do nového územního plánu města Ústí nad Labem. Přes veškerou naší iniciativu a snahu nebyl tento podnět doposud vypořádán. Tato skutečnost brání k úspěšnému dokončení naší snahy o znovuzpřístupnění šikmé věže kostela. Děkujeme za pochopení.

aktualizováno 14. února 2023

Vyhledávání