Chci darovat

Ve spolupráci s našimi dárci a pražským spolkem MŮŽEŠ PODNIKAT realizujeme vzdělávací program pro studenty základních a středních škol v Ústeckém kraji, jehož cílem je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. 

Foto: Andrea Bednářová ze společnosti ENVIROCONT a Dušan Mátl se studenty ze Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Keplerova 7, Krásné Březno, Ústí nad Labem. 

Podporujeme neziskové aktivity jednotlivců, neformálních skupin a neziskových organizací, které působí především na území okresů Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem, a to skrze tyto dva programy.

Program: Tady nás to baví

Cílem je podporovat veřejné aktivity, které v lokalitě spoluvytvářejí specifickou atmosféru a dělají místo atraktivním pro život. Chceme přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, aktivním zapojením místních lidí. Přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí.

Program: Vzdělání je cool

Kdo chce podnítit zápal, musí sám hořet. Krédem je podpořit vzdělávání v rámci moderních trendů. Přispět k sebevědomému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život. Podporovat kreativitu a samostatné myšlení. Edukací směřovat k perspektivnímu pracovnímu uplatnění a osobnímu rozvoji. Chceme podněcovat dlouhodobé koncepce vzdělávání.

Partnerské programy

Ve chvílích, kdy výzvy přesahují hranice jednotlivých organizací, spojování sil s dalšími významnými hráči v regionu nabízí nejen lepší perspektivu, ale také větší efektivitu při dosahování společných cílů. Partnerské programy umožňují kombinovat odborné znalosti, zdroje a sítě, čímž vytvářejí prostředí pro inovativní a komplexní přístupy k řešení složitých problémů. 

Vyhledávání