V průběhu roku bylo možné podávat žádosti o finanční podporu v těchto otevřených grantových kolech:

Program na podporu rozvoje Ústecka

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlásila výzvu k předkládání projektů do 32. otevřeného grantového kola se zaměřením na Lidé a místo – posilování vztahu k místu, Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti a Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti.

Věříme totiž, že „když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat.“

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 14. října 2019
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Výsledky jsou k dispozici zde.


Fond HENNLICH – program na podporu mladých lidí z Litoměřicka

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásily již 16. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích “LITOMĚŘICE – LIVE CITY JSI TY”.
Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 13. března 2020
Maximální výše nadačního příspěvku: 8 000 Kč (jeden žadatel může přihlásit i více projektů).
Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč
Výsledky jsou k dispozici zde.


Vzdělávací fond HEURÉKA na podporu vzdělávání učitelů a žáků ZŠ

Vzdělávací fond HEURÉKA při Ústecké komunitní nadaci vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek na podporu individuálního a skupinového vzdělávání učitelů a podpory invence a kreativity starších žáků ZŠ ve vzdělávání.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 27. března 2020
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč na jednu individuální či skupinovou žádost a 50 000 Kč na jednu žádost představující jeden školní projekt skupiny starších žáků ZŠ
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 120 000 Kč
Výsledky najdete zde.


Fond ARMEX ENERGY pomáhající usnadnit cestu ke vzdělání dětem a mladým lidem

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek zaměřený na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Uzávěrka příjmu žádostí: čtvrtek 7. května 2020
Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 110 000 Kč
Výsledky najdete zde.