V průběhu roku bylo možné podávat žádosti o finanční podporu v těchto otevřených grantových kolech:

Vzdělávací fond HEURÉKA na podporu vzdělávání učitelů

Vzdělávací fond HEURÉKA při Ústecké komunitní nadaci vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 4. otevřeného grantového kola programu na podporu vzdělávání učitelů základních, středních či vyšších odborných škol na Ústecku a na Litoměřicku.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 10. prosince 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 140 000 Kč
Výsledky najdete zde


Fond HENNLICH – program na podporu mladých lidí z Litoměřicka

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásily již 15. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích “LITOMĚŘICE – LIVE CITY JSI TY”.
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 1. dubna 2019
Maximální výše nadačního příspěvku: 8 000 Kč (jeden žadatel může přihlásit i více projektů).
Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč
Výsledky grantového kola najdete zde.


Fond LOGIT – program na podporu mikroregionu Podbořansko

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 8. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podporovány byli i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o..

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 8. dubna 2019
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč
Výsledky najdete zde.


Fond ARMEX ENERGY pomáhající usnadnit cestu ke vzdělání dětem a mladým lidem

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek zaměřených na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 13. května 2019
Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 150 000 Kč
Výsledky najdete zde.


Program Lidé a místo – posilování vztahu k místu

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem RENESANCE Martina Hausenblase vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 31. otevřeného grantového kola programu s názvem “Lidé a místo – posilování vztahu k místu”. Cílem programu je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. 

Věříme totiž, že
když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat.“ 

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 1. října 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč a 100 000 Kč
Seznam podpořených projektů najdete zde.