V průběhu roku bylo možné podávat žádosti o finanční podporu v těchto otevřených grantových kolech:

Vzdělávací fond HEURÉKA na podporu vzdělávání učitelů a žáků ZŠ

Vzdělávací fond HEURÉKA při Ústecké komunitní nadaci vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek na podporu individuálního a skupinového vzdělávání učitelů a podpory invence a kreativity starších žáků ZŠ ve vzdělávání.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 27. března 2020
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč na jednu individuální či skupinovou žádost a 50 000 Kč na jednu žádost představující jeden školní projekt skupiny starších žáků ZŠ
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 120 000 Kč
Výsledky najdete zde.


Program na podporu rozvoje Ústecka

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlásila výzvu k předkládání projektů do 33. otevřeného grantového kola se zaměřením na Lidé a místo – posilování vztahu k místu, Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti a Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti. Podporovány byly projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. V letošním roce při posuzování přijatých projektů byly bodově dodatečně zohledněny projekty žadatelů, jejichž činnost byla negativně ovlivněna v důsledku pandemie COVID – 19.

Uzávěrka příjmu žádostí: úterý 29. září 2020
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Výsledky najdete zde.

Generálními partnery byly dobročinné fondy AIR PRODUCTS , Fond AGC Automotive Czech a Chart Ferox.


Fond LOGIT – program na podporu Podbořanska

Společnost LOGIT s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásila 10. otevřené grantové kolo programu, jehož cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 9. listopadu 2020
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč
Výše prostředků k rozdělení: min. 70 000 Kč
Výsledky najdete zde.


Fond HENNLICH – program na podporu mladých lidí z Litoměřicka

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásily již 17. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích “LITOMĚŘICE – LIVE CITY JSI TY”.
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 5. dubna 2021
Maximální výše nadačního příspěvku: 8 000 Kč (jeden žadatel může přihlásit i více projektů).
Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč
Výsledky nejsou zatím k dispozici.