V průběhu roku bylo možné podávat žádosti o finanční podporu v těchto otevřených grantových kolech:

Fond LOGIT – program na podporu Podbořanska

Společnost LOGIT s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásila 10. otevřené grantové kolo programu, jehož cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 9. listopadu 2020
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč
Výše prostředků k rozdělení: min. 70 000 Kč
Výsledky najdete zde.


Fond HENNLICH – program na podporu mladých lidí z Litoměřicka

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásily již 17. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích “LITOMĚŘICE – LIVE CITY JSI TY”.
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 5. dubna 2021
Maximální výše nadačního příspěvku: 8 000 Kč (jeden žadatel může přihlásit i více projektů).
Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč
Výsledky najdete na tomto odkazu.


Fond ARMEX ENERGY pomáhající usnadnit cestu ke vzdělání dětem a mladým lidem

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek zaměřený na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 10. května 2021
Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 110 000 Kč
Výsledky najdete zde.


V průběhu roku bylo možné podávat žádosti o finanční podporu v těchto otevřených grantových kolech:
Fond LOGIT na podporu mikroregionu Podbořansko

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 7. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko.
Uzávěrka příjmu žádostí: čtvrtek 8. listopadu 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 100 000 Kč
Výsledky grantového kola najdete zde.


Program Lidé a místo - posilování vztahu k místu

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem RENESANCE Martina Hausenblase vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 31. otevřeného grantového kola programu s názvem "Lidé a místo - posilování vztahu k místu". Cílem programu je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných.

Věříme totiž, že
když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat.“

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 1. října 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč a 100 000 Kč
Seznam podpořených projektů najdete zde.


Soutěž Technowizz pro technické školy

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili 3. ročník soutěže s názvem „Technowizz

Cílem soutěže bylo přispět k rozvoji středních a vyšších odborných škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 1. října 2018
Odměna pro vítěze: Škola 30 000 Kč, odborný garant 5 000 Kč, student či tým studentů 10 000 Kč
Výsledky nejsou ještě k dispozici.4. otevřené grantové kolo Fondu ARMEX ENERGY

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek zaměřených na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 14. května 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 115 000 Kč
Výsledky grantového kola najdete zde.


Fond HENNLICH na podporu mládeže na Litoměřicku

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásily již 14. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích "LITOMĚŘICE - LIVE CITY JSI TY".
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 2. dubna 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč (jeden žadatel může přihlásit i více projektů).
Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč
Výsledky grantového kola najdete zde.


Fond Miroslava Dušánka na podporu zrakově postižené mládeže

Fond Miroslava Dušánka ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 10. otevřeného grantového kola programu na podporu zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje. Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 6. dubna 2018 Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Výsledky grantového kola najdete zde.

[cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_row _id=”2″ ][cs_element_column _id=”3″ ]

Fond LOGIT – program na podporu Podbořanska

Společnost LOGIT s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásila 10. otevřené grantové kolo programu, jehož cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 9. listopadu 2020
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč
Výše prostředků k rozdělení: min. 70 000 Kč
Výsledky najdete zde.


Fond HENNLICH – program na podporu mladých lidí z Litoměřicka

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásily již 17. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích “LITOMĚŘICE – LIVE CITY JSI TY”.
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 5. dubna 2021
Maximální výše nadačního příspěvku: 8 000 Kč (jeden žadatel může přihlásit i více projektů).
Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč
Výsledky najdete na tomto odkazu.


Fond ARMEX ENERGY pomáhající usnadnit cestu ke vzdělání dětem a mladým lidem

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek zaměřený na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 10. května 2021
Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 110 000 Kč
Výsledky najdete zde.


[/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section]