Program VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY pomáhá usnadnit cestu ke vzdělání dětem a mladým lidem

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlásili výzvu v rámci programu VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY k předkládání žádostí o nadační příspěvek zaměřený na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 5. května 2023
Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 150 000 Kč
Výsledky nejsou k dispozici.