Chci darovat

program na podporu Podbořanska

Ústecká komunitní nadace vyhlásila ve spolupráci s Fondem Logit výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci programu, jehož cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Uzávěrka příjmu žádostí: neděle 3. března 2024
Maximální výše nadačního příspěvku: 30 000 Kč
Období realizace projektů: nejdříve od 1. 5. 2024 a nejpozději do 30. 4. 2025
Výše prostředků k rozdělení: min. 190 000 Kč

Výsledky najdete zde.

Program VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY pomáhá usnadnit cestu ke vzdělání dětem a mladým lidem

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlásili výzvu v rámci programu VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY k předkládání žádostí o nadační příspěvek zaměřený na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Uzávěrka příjmu žádostí: neděle 5. května 2024
Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 200 000 Kč
Výsledky nejsou k dispozici.

Fond Air Products: program na podporu Litvínova a okolí

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem Air Products vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do programu na podporu Litvínova a okolí na rok 2024.

Uzávěrka příjmu online žádostí: 16. června 2024
Maximální výše nadačního příspěvku: 10  000 Kč

Generálním partnerem je dobročinný fond AIR PRODUCTS.
Výsledky ještě nejsou k dispozici.

Vyhledávání