Program na podporu rozvoje Ústecka

Ústecká komunitní nadace vyhlásila výzvu k předkládání projektů do 35. otevřeného grantového kola se zaměřením na Lidé a místo – posilování vztahu k místu, Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti a Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti. Podporovány byly projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 30. září 2022 po problémech s on-line formulářem posunuto do soboty 1. října 2022   
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Výsledky najdete zde.


6. ročník soutěže s názvem „Technowizz“

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili 6. ročník soutěže s názvem „Technowizz“. Cílem soutěže bylo přispět k rozvoji středních škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech.

Soutěž se koná pod záštitou Prof. Dr. Ing. Petra Lenfelda, FEng. děkana Fakulty strojní TUL v Liberci a Prof. Ing. Štefana Michny, PhD., děkana Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem. 

Uzávěrka příjmu přihlášek: pátek 14. října 2022

Uzávěrka příjmu řešení vybraného tematického zadání: úterý 31. ledna 2023
Odměny pro vítěze: škola (30 000 Kč), odborný garant (5 000 Kč) a student či tým studentů (10 000 Kč každý)
Výsledky najdete zde.


Fond LOGIT – program na podporu Podbořanska

Společnost LOGIT s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásila 13. otevřené grantové kolo programu, jehož cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 27. února 2023
Maximální výše nadačního příspěvku: 25 000 Kč
Období realizace projektů: nejdříve od 1. 5. 2023 a nejpozději do 30. 4. 2024
Výše prostředků k rozdělení: min. 140 000 Kč
Výsledky najdete zde.


Program VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY pomáhá usnadnit cestu ke vzdělání dětem a mladým lidem

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlásili výzvu v rámci programu VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY k předkládání žádostí o nadační příspěvek zaměřený na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 5. května 2023
Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 150 000 Kč
Výsledky nejsou k dispozici.