V průběhu roku bylo možné podávat žádosti o finanční podporu v těchto otevřených grantových kolech:

Program na podporu rozvoje Ústecka

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlásila výzvu k předkládání projektů do 32. otevřeného grantového kola se zaměřením na Lidé a místo – posilování vztahu k místu, Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti a Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti.

Věříme totiž, že „když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat.“

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 14. října 2019
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Výsledky jsou k dispozici zde.


Technowizz – soutěž pro technicky zaměřené školy

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili 4. ročník soutěže s názvem „Technowizz“ pro studenty všech ročníků středních a vyšších odborných škol, kteří formou řádného denního studia studují obor strojní, elektrotechnický, chemický, obor materiálových věd, informačních a komunikačních technologií a jimi příbuzné obory.

Uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže: úterý 15. října 2019
Odměna pro vítěze dané kategorie:
• Škola, kterou navštěvuje vítězný student či tým obdrží příspěvek na vybavení školy ve výši 30 000 Kč
• Odborný garant, jehož student či tým se umístí na prvním místě v některé z kategorií obdrží jednorázovou odměnu ve výši 5 000 Kč
• Student či tým studentů získá odměnu ve výši 10 000 Kč každý.

Výsledky soutěže ještě nejsou k dispozici.


Fond LOGIT – program na podporu mikroregionu Podbořansko

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 9. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podporovány byli i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o..

Uzávěrka příjmu žádostí: čtvrtek 7. listopadu 2019
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč
Výsledky najdete zde.


Fond Miroslava Dušánka na podporu zrakově postižených dětí a mládeže

Fond Miroslava Dušánka ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili průběžnou výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do programu na podporu zrakově postižených dětí a mládeže z Ústeckého kraje.

Uzávěrka příjmu žádostí: Žádosti o finanční podporu jsou vyhodnocovány čtyřikrát do roka a to pro žádosti přijaté do 31.3, do 30.6, do 15. 10. a do 31.12. daného kalendářního roku.
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 50 000 Kč
Výsledky ještě nejsou k dispozici.


Fond HENNLICH – program na podporu mladých lidí z Litoměřicka

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásily již 15. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích “LITOMĚŘICE – LIVE CITY JSI TY”.
Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 13. března 2020
Maximální výše nadačního příspěvku: 8 000 Kč (jeden žadatel může přihlásit i více projektů).
Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč


Vzdělávací fond HEURÉKA na podporu vzdělávání učitelů a žáků ZŠ

Vzdělávací fond HEURÉKA při Ústecké komunitní nadaci vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek na podporu individuálního a skupinového vzdělávání učitelů a podpory invence a kreativity starších žáků ZŠ ve vzdělávání.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 27. března 2020
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč na jednu individuální či skupinovou žádost a 50 000 Kč na jednu žádost představující jeden školní projekt skupiny starších žáků ZŠ
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 120 000 Kč
Výsledky najdete zatím nejsou k dispozici.