V průběhu roku bylo možné podávat žádosti o finanční podporu v těchto otevřených grantových kolech:

4. otevřené grantové kolo Fondu ARMEX ENERGY

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek zaměřených na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 14. května 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 115 000 Kč
Výsledky grantového kola najdete zde.


Fond LOGIT na podporu mikroregionu Podbořansko

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 6. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko.
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 16. dubna 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 100 000 Kč
Výsledky ještě nejsou k dispozici.


Fond HENNLICH na podporu mládeže na Litoměřicku

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásily již 14. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích “LITOMĚŘICE – LIVE CITY JSI TY”.
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 2. dubna 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč (jeden žadatel může přihlásit i více projektů).
Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč
Výsledky grantového kola najdete zde.


Fond Miroslava Dušánka na podporu zrakově postižené mládeže

Fond Miroslava Dušánka ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 10. otevřeného grantového kola programu na podporu zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje.
Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 6. dubna 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Výsledky ještě nejsou k dispozici.


6. otevřené grantové kolo Stipendijního fondu Renesance

Ústecká komunitní nadace vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 6. otevřeného grantového kola programu Stipendijního fondu Renesance na podporu studia v zahraničí v období 2. pololetí/semestru školního roku 2017/2018 a školním roce 2018/2019 určeného pro uchazeče s vazbou na město Ústí nad Labem a jeho okolí
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 20. listopadu 2017
Maximální výše nadačního příspěvku: není stanovena
Výsledky grantového kola najdete zde.


3. otevřené grantové kolo Vzdělávacího fondu HEURÉKA

Ústecká komunitní nadace vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 3. otevřeného grantového kola Vzdělávacího fondu HEURÉKA na podporu vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku a na Litoměřicku a nově na skupinové vzdělávání pedagogického sboru zajišťované ředitelem příslušné školy.
Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 24. listopadu 2017
Maximální výše nadačního příspěvku: maximálně 20 000 Kč na jednu žádost
Výsledky grantového kola najdete zde.


30. otevřené grantové kolo

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlásila výzvu k předkládání projektů do 30. otevřeného grantové kola v rámci programu “Lidí a místo – posilování vztahu k místu”, “Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti” a “Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti”.
Uzávěrka příjmu žádostí: úterý 2. října 2017
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Výsledky grantového kola najdete zde.