Chci darovat

Truchlící dívka – symbol pietního místa

„Hřbitov v obci Všemily na Děčínsku byl založen roku 1875 a svému účelu sloužil až do roku 1945, kdy byla vesnice kompletně vylidněna. Projekt jeho záchrany byl zahájen koncem roku 2012 a to na popud místních nadšenců a dobrovolníků, ale i místních rodáků, kteří upozorňovali na jeho tristní stav. Záchranu hřbitova vnímáme jako důležitý aspekt k navázání na historii našeho kraje, prohlubování zájmu o místo kde žijeme a posilování patriotismu ve vykořeněném regionu,“ 

říká Renata Hergetová, místopředsedkyně spolku Dolský mlýn, z.s. a
dobrá duše celé obnovy hřbitova.

"Sdílna" Litoměřice

Za projektem s názvem „Sdílna“ sdílená řemeslná dílna v Litoměřicích stojí úsilí místní lidí, kteří proměnili zanedbanou 70 let opuštěnou starou dřevěnou budovu, jež dlouhá léta sloužila pouze jako sklad nepotřebného materiálu, v pulzující centrum pro setkávání a tvůrčí činnost. Konají se zde řemeslné workshopy, řemeslné dílny pro děti a mládež; prostor slouží i jako zázemí pro kreativce či startupy. Vyrobit si zde můžete například štokrle nebo ptačí budku případně vdechnout nový život starým a již nepotřebným věcem.

„Díky tomu se Sdílna stala živým centrem města, které přitahuje nejen místní obyvatele, ale i návštěvníky z okolí. Tato transformace je vynikajícím příkladem toho, jak lze pomocí inovativních a společensky prospěšných projektů oživit opuštěné či zanedbané budovy a přispět k rozvoji lokální komunity,“

říká Mgr. Jiří Rudolf, ředitel Institutu technického vzdělávání, z.u.

Kaple Botschen: Sakrální klenot z Libouchce

V obci Libouchec najdete skrytý secesní poklad. Kaple z konce 19. století patřila rodině továrníka Friedricha Botschena pohřbeného v kryptě pod stavbou. Spolek pro obnovu kaple Botschen tuto unikátní stavbu od roku 2017 opečovává včetně přilehlého lesoparku. Místo slouží komunitním aktivitám, vernisážím i odborným prohlídkám. Ještě nedávno zdevastovaná a zchátralá Kaple má dnes nové vstupní dveře s kovanou mříží, zrekonstruovanou střechu a fasádu na průčelí. 

„V roce 2017 jsme založili „Spolek pro obnovu kaple rodiny Botschen v Libouchci“, do jehož vlastnictví byla kaple převedena. Tím, že přestala být soukromým majetkem, se nám otevřeli možnosti čerpat finanční prostředky z veřejných zdrojů. První větší podporu jsme získali o rok později od Ústecké komunitní nadace. Příspěvek ve výši 100 tis. Kč nám pomohl kapli zabezpečit tak, aby nedocházelo k dalšímu chátrání. Opravila se střecha a strop. Následně jsme díky grantům od nadace mohli žádat o větší dotace neb jsme měli prostředky pro jejich spolufinancování,“

vzpomíná Jiřina Bischoffiová, předsedkyně rady spolku.

Cesta z Ústí na Harvard: Podpora inovace v oftalmologii

Forbes ho zařadil do žebříčku s názvem „30 pod 30“, který každý rok představuje výběr mimořádných českých talentů ze světa byznysu, startupů, vědy, sportu i umění. Vasil Kostin, který pochází z Ústí nad Labem, měl sen; absolvovat stáž na Harvard University v oboru Oční lékařství. Díky finanční podpoře naší nadace si mohl tento sen splnit a dále pokračovat s tématem Aplikace AI v oftalmologii.

„Chtěl bych velmi poděkovat Ústecké komunitní nadaci za podporu mé cesty na Harvard Medical School a Massachusetts Eye and Ear Hospital, díky níž se nadále mohu vzdělávat v oblasti umělé inteligence v očním lékařství a inovovat oční prostředí. Velmi si toho vážím a děkuji za tuto příležitost,“

napsal Vasil Kostin, stipendista naší nadace

 

Vyhledávání