Chci darovat

Mgr. Kateřina Valešová
ředitelka

tel. kancelář: 731 474 688
e-mail: katka@komunitninadace.cz

Katka nastoupila do nadace po ukončení studia na Masarykově univerzitě v Brně, v září roku 2003. Patnáct let se věnovala našim dárcům a vytváření dobrého jména nadace. Od 1. 1. 2019 zastává funkci ředitelky nadace.

Bc. Petr Veselý
programový manažer

tel. kancelář: 731 474 577
e-mail:
petr@komunitninadace.cz

Petr doplnil tým nadace na začátku roku 2004, a to již vybaven zkušenostmi z neziskového sektoru získanými v Čechách i zahraničí. Na svém postu zodpovídá především za grantové programy nadace a program podpory neziskového sektoru.

Mgr. Michaela Valášková
manažerka pro vztah s dárci

tel. kancelář: 737 665 635
e-mail: misa@komunitninadace.cz

Míša se řadu let věnuje dobrovolnickým aktivitám, tak profesím sociálně-pedagogického charakteru. Své zkušenosti z domácího i cizího prostředí od roku 2023 využívá pro práci v oblasti fundraisingu i Public relations v naší nadaci.

Mgr. Pavlína Hušková
programová asistentka

tel. kancelář: 739 633 521
e-mail: pavlina@komunitninadace.cz

Pavlína doplnila tým nadace v roce 2024. V neziskovém sektoru a oblasti grantů, dotací a fundraisingu se pohybuje již více jak 20 let.  Je především administrativní posilou pro fondy nadace a adresné dary. Volný čas vyplňuje sportovními činnostmi, kulturou a cestováním.

Alena Licková
office manažerka

tel. kancelář: 731 474 688
e-mail: alena@komunitninadace.cz

Do nadace nastoupila v roce 2019. Snaží se vytvářet příjemné zázemí nejen pro kolegy, ale i pro ty, kteří do nadace zavítají s nápadem, žádostí, nabídkou podpory či spolupráce. Má na starosti chod kanceláře, administraci projektových žádostí a závěrečných zpráv.

Vyhledávání