Chci darovat

3. srpna 2023

Ústecká komunitní nadace a Zoo Ústí nad Labem otevírají novou éru spolupráce

Umožnit jednotlivcům i firmám na dvě kliknutí zaslat dar na podporu ústecké zoo. To je společný cíl Ústecké komunitní nadace a Zoo Ústí nad Labem, které podepsaly dohodu o spolupráci. Finanční prostředky zoo využije ke zlepšování podmínek chovaných druhů zvířat, zároveň k významnému vylepšování areálu a služeb pro návštěvníky.

Darovat prostředky lze přes portál Darujme.cz.

18. května 2023

Manažeři pomohou v Národním parku České Švýcarsko

Dlouholetý dárce Ústecké komunitní nadace, společnost ENVIROCONT s.r.o., se rozhodla pojmout netradičně oslavu 25 let založení. Na místo bujarých oslav pozvala své kolegy, obchodní partnery a zákazníky na brigádu do lesa. Tři desítky dobrovolníků přiloží ruku k dílu a zapojí se do akce s názvem „Péče o lokality pro původní rostlinné druhy“ na území Národního parku České Švýcarsko. Cílem akce je odstranit porosty janovce metlatého v lokalitě Lipovka poblíž Chřibské, který má tendenci vytvářet jednodruhové porosty, které vytlačují veškerou původní vegetaci.

28. června 2022

Nadace pomáhá zvládnout studium jak českým tak ukrajinským dětem

Děčínská společnost ARMEX ENERGY prostřednictvím svého dárcovského fondu již osm let podporuje vzdělání znevýhodněných mladých lidí. V rámci letošního ročníku podpořila 58 žádostí a rozdělila celkovou sumu 257 020 korun. Částka byla určena mladým lidem, kterým nepříznivé životní podmínky znemožňují nebo ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Získané peníze děti využijí převážně na úhradu učebních pomůcek, kurzů, školních akcí apod. Mezi podpořenými dětmi byly i ty z Ukrajiny, které využijí prostředky na kurzy češtiny.

2. prosince 2021

Posledních 7 schodů již jen do konce roku

Na zpřístupnění šikmé věže přispělo dosud přes 50 dárců, kteří darovali téměř 1,2 milionu korun. Peníze Ústecká komunitní nadace vynaložila především na geodetické zaměření věže, odborné posudky, návrh požárně – bezpečnostního řešení a přípravu projektu, za kterým stojí renomovaná architektonická kancelář Huť architektury Martina Rajniše.

„Již pouze do konce letošního roku mají dárci jedinečnou možnost pořídit si některý ze 7 schodů, kterým bychom dosáhli na kulaté číslo 50 prodaných schodů. Každý z majitelů schodů, který přispěje částkou 25 000 korun, se může těšit na certifikát podepsaný architektem Martinem Rajnišem a jeho publikaci. Od začátku nového roku bude prodej schodů pozastaven do doby, než bude spuštěna konečná sbírka na rekonstrukci,“ uvedla Kateřina Valešová.

Kontakt pro média

Mgr. Kateřina Valešová 
ředitelka nadace

tel. 731 474 577
m. 604 828 302
email. katka@komunitninadace.cz

Vyhledávání