Chci darovat

Peter de Courcy Hero, předseda Národního výboru pro komunitní nadace v USA a dlouholetý ředitel Silicon Valley Community Foundation. Sdílel s námi zkušenosti, jak inspirovat firmy k dárcovství, jak spravovat dárcům jejich dobročinné fondy a jak vést lidi k filantropii. Zemřel v roce 2016. 

První komunitní nadace vznikla v roce 1914 v Clevelandu (USA). Bankéř Frederick Goff si všiml, že v místních bankách leží mnoho drobných fondů, které jsou určeny na konkrétní dobročinnost, ale že řada z nich leží ladem, protože jejich účel již není aktuální. Přišel s nápadem, že by se drobné fondy mohly sloučit do jednoho víceúčelového fondu pro Cleveland a zrodila se první komunitní nadace na světě. 

Do České republiky se stejný princip financování místních dobročinných aktivit dostal až o téměř 80 let později, kdy se začal psát v roce 1993 příběh Ústecké komunitní nadace (tehdy Regionální fond). V Regionálním fondu se nám podařilo vytvořit rovnocenné společenství odborníků z neziskového sektoru, především z občanského sdružení Fokus Ústí nad Labem, a ředitelů státních institucí a obchodních společností v Ústí nad Labem. Začali jsme podporou projektu komunitní péče o duševně nemocné, drogově závislé a mentálně postižené.

JSME TU S VÁMI VÍCE NEŽ:

LET
0

Po setkání s panem Peterem de Courcy Hero v roce 1996 jsme začali intenzivně pracovat na transformaci Regionálního fondu do komunitní nadace. Od počátku roku 1998 jsme začali plnit všechny základní funkce komunitní nadace.

A tak jsme se stali první českou komunitní nadací a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo máme v Ústí nad Labem.

Díky darům od desítek dárců z řad firem i jednotlivců každým rokem podpoříme přes 100 projektů neziskových organizací a jednotlivců v celkové výši přes 3 mil. korun zejména v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Vyhledávání