Příběh Ústecké komunitní nadace se začal psát v roce 1993, kdy jsme založili nadaci Regionální fond. V Regionálním fondu se nám podařilo vytvořit rovnocenné společenství odborníků z neziskového sektoru, především z občanského sdružení Fokus Ústí nad Labem, a ředitelů státních institucí a obchodních společností v Ústí nad Labem. Začali jsme podporou projektu komunitní péče o duševně nemocné, drogově závislé a mentálně postižené.

Po setkání s panem Peterem de Courcy Hero, předsedou Národního výboru pro komunitní nadace v USA v roce 1996 jsme začali intenzivně pracovat na transformaci Regionálního fondu do komunitní nadace a od počátku roku 1998 jsme začali plnit všechny základní funkce komunitní nadace.

A tak jsme se stali první českou komunitní nadací a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo máme v Ústí nad Labem.