7. ročník soutěže s názvem „Technowizz“

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují 7. ročník soutěže s názvem „Technowizz“. Cílem soutěže je přispět k rozvoji středních škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech.

Soutěž se koná pod záštitou Prof. Dr. Ing. Petra Lenfelda, FEng. prorektora Technické univerzity v Liberci a Ing. Jana Štěrby, PhD., proděkana Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem. 

Uzávěrka příjmu přihlášek: pátek 20. října 2023

Uzávěrka příjmu řešení vybraného tematického zadání: středa 31. ledna 2024
Odměny pro vítěze: škola (30 000 Kč), odborný garant (5 000 Kč) a student či tým studentů (10 000 Kč každý)