Program na podporu rozvoje Ústecka

Ústecká komunitní nadace vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do 34. otevřeného grantového kola se zaměřením na Lidé a místo – posilování vztahu k místu, Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti a Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti. Podporovány budou projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 1. října 2021
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 300 000 Kč


5. ročník soutěže s názvem „Technowizz“

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují 5. ročník soutěže s názvem „Technowizz“. Cílem soutěže je přispět k rozvoji středních a vyšších odborných škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech.

Soutěž se koná pod záštitou Prof. Dr. Ing. Petra Lenfelda, FEng. děkana Fakulty strojní TUL v Liberci a Prof. Ing. Štefana Michny, PhD., děkana Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem.

Uzávěrka příjmu přihlášek: 15. října 2021
Odměny pro vítěze: škola (30 000 Kč), odborný garant (5 000 Kč) a student či tým studentů (10 000 Kč každý)