Nyní můžete podávat žádosti o finanční podporu v těchto otevřených grantových kolech:

4. otevřené grantové kolo Fondu ARMEX ENERGY

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek zaměřených na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 14. května 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 115 000 Kč
Více informací najdete zde.

Výzvy, které proběhly a jsou uzavřené najdete zde.