Fond Miroslava Dušánka na podporu zrakově postižených dětí a mládeže

Fond Miroslava Dušánka ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují průběžnou výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do programu na podporu zrakově postižených dětí a mládeže z Ústeckého kraje.

Uzávěrka příjmu žádostí: Žádosti o finanční podporu jsou vyhodnocovány čtyřikrát do roka a to pro žádosti přijaté do 31.3, do 30.6, do 15. 10. a do 31.12. daného kalendářního roku.
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 50 000 Kč

Formuláře ke stažení