5. ročník soutěže s názvem „Technowizz“

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují 5. ročník soutěže s názvem „Technowizz“. Cílem soutěže je přispět k rozvoji středních a vyšších odborných škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech.

Soutěž se koná pod záštitou Prof. Dr. Ing. Petra Lenfelda, FEng. děkana Fakulty strojní TUL v Liberci a Prof. Ing. Štefana Michny, PhD., děkana Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem.

Uzávěrka příjmu přihlášek: 15. října 2021
Odměny pro vítěze: škola (30 000 Kč), odborný garant (5 000 Kč) a student či tým studentů (10 000 Kč každý)