Program na podporu rozvoje Ústecka

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do 32. otevřeného grantového kola se zaměřením na Lidé a místo – posilování vztahu k místu, Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti a Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti. Podporovány budou projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 14. října 2019
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 300 000 Kč


Technowizz – soutěž pro technicky zaměřené školy

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují 4. ročník soutěže s názvem „Technowizz“ pro studenty všech ročníků středních a vyšších odborných škol, kteří formou řádného denního studia studují obor strojní, elektrotechnický, chemický, obor materiálových věd, informačních a komunikačních technologií a jimi příbuzné obory.

Uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže: úterý 15. října 2019
Odměna pro vítěze dané kategorie:
• Škola, kterou navštěvuje vítězný student či tým obdrží příspěvek na vybavení školy ve výši 30 000 Kč.
• Odborný garant, jehož student či tým se umístí na prvním místě v některé z kategorií, obdrží jednorázovou odměnu ve výši 5 000 Kč.
• Student či tým studentů získá odměnu ve výši 10 000 Kč každý.


Fond Miroslava Dušánka na podporu zrakově postižených dětí a mládeže

Fond Miroslava Dušánka ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují průběžnou výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do programu na podporu zrakově postižených dětí a mládeže z Ústeckého kraje.

Uzávěrka příjmu žádostí: Žádosti o finanční podporu jsou vyhodnocovány čtyřikrát do roka a to pro žádosti přijaté do 31.3, do 30.6, do 15. 10. a do 31.12. daného kalendářního roku.
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 50 000 Kč

Pravidla
Další soubory
Formuláře ke stažení