Program Lidé a místo – posilování vztahu k místu

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem RENESANCE Martina Hausenblase vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 31. otevřeného grantového kola programu s názvem “Lidé a místo – posilování vztahu k místu”. Cílem programu je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. 

Věříme totiž, že
když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat.“ 

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 1. října 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč a 100 000 Kč
Projekty podpořené v minulém roce najdete zde

Soutěž Technowizz pro technické školy

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují 3. ročník soutěže s názvem „Technowizz

Cílem soutěže je přispět k rozvoji středních a vyšších odborných škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 1. října 2018
Odměna pro vítěze: Škola 30 000 Kč, odborný garant 5 000 Kč, student či tým studentů 10 000 Kč
Informace z minulého ročníku najdete zde