V současné době nevyhlašujeme žádnou výzvu k podávání žádostí o finanční podporu. Nové výzvy budou zveřejněny na počátku roku 2019.

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků.

tým Ústecké komunitní nadace

Fond LOGIT na podporu mikroregionu Podbořansko

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 7. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko.

Uzávěrka příjmu žádostí: čtvrtek 8. listopadu 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 100 000 Kč

Pravidla
Formuláře
Formulář online [prosím nevyplňujte, jde zatím o test]