Fond LOGIT – program na podporu Podbořanska

Společnost LOGIT s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlašují 14. otevřené grantové kolo programu, jehož cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Uzávěrka příjmu žádostí: neděle 3. března 2024
Maximální výše nadačního příspěvku: 30 000 Kč
Období realizace projektů: nejdříve od 1. 5. 2024 a nejpozději do 30. 4. 2025
Výše prostředků k rozdělení: min. 190 000 Kč


Nestůj s rukama za zády!

Není Vám lhostejné, v jakém stavu se nachází okolí místa, kde žijete?
Máte navíc nápad, co udělat, aby se v něm lidé cítili jako doma či aby se jim zde společně lépe žilo?
A počítáte zároveň, že do svého záměru zapojíte ve velké míře i své sousedy, místní podnikatele a obec?

Skvělá zpráva. Právě pro Vás máme připraven nový grantový program „Nestůj s rukama za zády!“

V rámci tohoto programu chceme podpořit aktivitu místních lidí a jejich projekty, zaměřující se na zlepšení podmínek života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Chceme tím v této oblasti měnit místa, posílit občanskou angažovanost a zlepšit kvalitu života jednotlivců i celých komunit.

Žádat o finanční podporu mohou neziskové organizace i neformální občanské iniciativy (více viz. pravidla pro podání žádosti) průběžně po dobu celého roku až do vyčerpání finančních prostředků na tento program.

Uzávěrka příjmu žádostí: žádosti lze podávat v průběhu celého roku
Maximální výše nadačního příspěvku: 30 000 Kč
Generálním partnerem je dobročinný fond AIR PRODUCTS.


7. ročník soutěže s názvem „Technowizz“

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují 7. ročník soutěže s názvem „Technowizz“. Cílem soutěže je přispět k rozvoji středních škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech.

Soutěž se koná pod záštitou Prof. Dr. Ing. Petra Lenfelda, FEng. prorektora Technické univerzity v Liberci a Ing. Jana Štěrby, PhD., proděkana Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem. 

Uzávěrka příjmu řešení vybraného tematického zadání: středa 31. ledna 2024
Odměny pro vítěze: škola (30 000 Kč), odborný garant (5 000 Kč) a student či tým studentů (10 000 Kč každý)