Fond HENNLICH – program na podporu mladých lidí z Litoměřicka

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlašují 15. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích “LITOMĚŘICE – LIVE CITY JSI TY”.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 1. dubna 2019
Maximální výše nadačního příspěvku: 8 000 Kč (jeden žadatel může přihlásit i více projektů).
Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč

Fond LOGIT – program na podporu mikroregionu Podbořansko

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 8. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podporovány budou ale i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o..

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 8. dubna 2019
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 40 000 Kč