Chci darovat

Na této stránce pro vás pravidelně zveřejňujeme a aktualizujeme informace o právě probíhajících výzvách k předkládání žádostí o nadační příspěvek. V případě, že zde nenajdete vámi hledanou výzvu, je pravděpodobné, že ji připravujeme a nebo byla již uzavřená. V takovém případě najdete informace včetně podpořených projektů v sekci s názvem Uzavřené výzvy

Fond Air Products: program na podporu Litvínova a okolí

Od roku 2015 podporuje společnost Air Products projekty s cílem zlepšování života v Litvínově a okolí. Jedná se o finanční podporu max. jednoletých projektových záměrů veřejně prospěšných aktivit nevládních neziskových organizací a neformálních občanských iniciativ. Za neformální občanské iniciativy považujeme spontánně ustavené zájmové uskupení min. 3 aktivních občanů usilující prosadit po většinou místní a konkrétně vymezené cíle. Iniciativy působí obvykle na neformální bázi, aniž by byly registrovány jako právnické osoby.

Přihlašované projektové záměry mohou být zaměřené například na:

  • obnovu a kultivaci místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života;
  • pořádání nekomerčních kulturních akcí;
  • péči o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, projekty zaměřené na péči o zvířata, apod.);
  • budování kvalitních mezilidských vztahů;
  • zkrášlování a úpravy veřejných prostranství (parků, hřišť, zón oddychu, veřejných zahrad, apod.);
  • péči o drobné památky, kapličky, polní kříže, památná místa, stromové aleje či památné stromy;
  • zájmové a volnočasové aktivity mládeže;
  • na podporu začlenění příchozích z Ukrajiny do pracovního a společenského života.

 

Uzávěrka příjmu online žádostí: 16. června 2024
Maximální výše nadačního příspěvku: 10 000 Kč
Celkem je k dispozici pro tuto výzvu: 60 000 Kč
Kdy je možné příspěvek vyčerpat: v období od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025

Generálním partnerem je dobročinný fond AIR PRODUCTS.

Nestůj s rukama za zády!

Není Vám lhostejné, v jakém stavu se nachází okolí místa, kde žijete?
Máte navíc nápad, co udělat, aby se v něm lidé cítili jako doma či aby se jim zde společně lépe žilo?
A počítáte zároveň, že do svého záměru zapojíte ve velké míře i své sousedy, místní podnikatele a obec?

Skvělá zpráva. Právě pro Vás máme připraven nový grantový program „Nestůj s rukama za zády!“

V rámci tohoto programu chceme podpořit aktivitu místních lidí a jejich projekty, zaměřující se na zlepšení podmínek života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Chceme tím v této oblasti měnit místa, posílit občanskou angažovanost a zlepšit kvalitu života jednotlivců i celých komunit.

Žádat o finanční podporu mohou neziskové organizace i neformální občanské iniciativy (více viz. pravidla pro podání žádosti) průběžně po dobu celého roku až do vyčerpání finančních prostředků na tento program.

Uzávěrka příjmu žádostí: žádosti lze podávat v průběhu celého roku
Maximální výše nadačního příspěvku: 30 000 Kč
Generálním partnerem je dobročinný fond AIR PRODUCTS.

Vyhledávání