Fond AIR PRODUCTS

In by komunitnin

Děčínská společnost AIR PRODUCTS spol. s r.o. se rozhodla v roce 2013 založit svůj dárcovský fond s názvem Fond AIR PRODUCTS. V rámci fondu jsou shromažďovány finanční prostředky, které jsou každoročně rozdělovány na projekty, které prokazatelně přispívají k zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem nebo do kterých jsou aktivně zapojeni zaměstnanci společnosti.

Podpořeno celkem
0
projektů
Rozděleno celkem
0
korun
 
Příklady podpořených projektů

Atletika Litvínov, z.s. (15 000 Kč)
Podpora sportování atletické mládeže.

Dětský domov “Země dětí” a školní jídelna Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organzace (50 000 Kč)
Podpora dětí v dětském domově “Země dětí”.

Dolský mlýn, z.s. (22 400 Kč)
Truchlící dívka – symbol pietního místa
Příspěvek na obnovu torza jediné dochované sochy v areálu historického hřbitova původních obyvatel obce Všemily, jež je připomínkou těsného soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet.

Martin Grűner (50 000 Kč)
Park žije celý rok
Příspěvek neformálnímu klubu přátel přírody Horáci Děčín na realizaci kampaně a pásma zážitkových aktivit pro místní obyvatele zaměřených ke znovuoživení parku podél Wolkerovy ulice ve městě Děčín.

O programu pro DěčínskoO programu pro LitvínovO programu pro zaměstnance

Nákup sportovního vybavení pro členy PK Litvínov, z.s. s cílem rozvíjet jejich pohybové aktivity, obratnost a vytrvalost.

Podpořeno v rámci programu pro zaměstnance