Chci darovat

Na historických skutečnostech a vyprávění příběhů konkrétních lidí, se skutečnými jmény a osudy jsme chtěli ukázat, kam může radikalizace vést a jak dlouho se s následky společnost vyrovnává. Věříme, že poznání minulosti je jedním z nástrojů, jak žít lépe přítomnost a budoucnost.

projekt s názvem „Zmizelí Langweilovi?“ realizovala Základní škola Trmice, Tyršova 482

V rámci tohoto programu chceme podpořit aktivitu místních lidí a jejich projekty, zaměřující se na zlepšení podmínek života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Chceme tím v této oblasti měnit místa, posílit občanskou angažovanost a zlepšit kvalitu života jednotlivců i celých komunit.

O podporu z tohoto programu mohou žádat neformální občanské iniciativy a následující typy neziskových organizací registrované v ČR:

  • nevládní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy, nadace a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji a veřejné vysoké školy.

 

Žádost je možné zasílat v průběhu celého roku. Výše nadačního příspěvku je maximálně 30 000 Kč na projekt trvající až 12 měsíců. Žádosti se přijímají do doby vyčerpání finančních prostředků na tento program.

Každoročně tak podpoříme desítky projektů, za kterými stojí úsilí stovek lidí, kterým není lhostejná budoucnost tohoto kraje. Pojďme společně podpořit další!

Partneři programu

Vyhledávání