Chci darovat

„Chceme v místních probudit zájem o krajinu a přispět k sounáležitosti obyvatel v obci, povzbudit u lidí zájem o dění v lokalitě a vytvořit trvalé hodnoty, jejíž přínos bude možné docenit i za několik let. Zároveň lidi motivovat k dalším počinům v oblasti obnovy památek či tvorby nových hodnot pro místní“, říká Tereza Nováková.

Ta se společně s dalšími aktivními sousedy z uskupení Skorotice Jinak z Ústí nad Labem zapojila do obnovy dvou poničených kamenných křížků.

K 1. 5. 2024 jsme podpořili v rámci programu Nestůj s rukama za zády! 8 projektů v souhrnné výši 203 300 Kč.

Maximální výše podpory dosahovala 30 000 Kč na jeden projekt. Rozdělené finanční prostředky pochází z daru společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o.

Projekty budou realizovány po dobu maximálně 1 roku.

Seznam podpořených projektů

Spolek LiPen
Lilith – Litoměřická literatura a hudba (13 000 Kč)
Spolek LiPen tvoří aktivní senioři z Litoměřic usilující o mezigenerační dialog. V projektu Lilith se propojili s mladými lidmi, aby společně vytvořili prostor pro představení své tvorby, a zároveň návštěvníky happeningu také aktivně zapojili do dění formou jednoduchého workshopu. Projekt vyvrcholí autorským čtením dětí, mládeže i seniorů, které doplní koncerty v areálu Svobodné základní školy v Litoměřicích.

Habition, z.s.
Starejme se společně o místo, kde žijeme (30 000 Kč)
Spolek Habition chce zapojit občany žijící v centru města Ústí nad Labem do úklidu a úpravy prostor před domy v lokalitě zvané „Parter“ a tím přispět k rozvoji kvalitních sousedských vztahů a k aktivizaci místních k péči o místo, kde bydlí, žijí a pracují. Chceme zapojit všechny místní a dělat z bezdomovců „domovce“ a také dobré a spolehlivé sousedy.

Spolek občanů pod Sedlem
Zvonička u Zločinné tůňky (20 500 Kč)

Obnovit společenský život na vesnicích je hlavním cílem Spolku občanů pod Sedlem. Chceme aktivním zapojením místních lidí oživit bývalé sudetské vesničky na Litoměřicku, ležící pod horou Sedlo. Chceme vybudovat zvoničku u tůňky, která je dlouhodobě místem setkávání spoluobčanů. Zapojíme malé i velké sousedy z různých místních částí Liběšic.

Martin Grüner
Hurá ven s úsměvem (30 000 Kč)
Celoroční projekt realizuje neformální uskupení aktivních sousedů Horáci. Zážitkové programy, turnaje, hry, workshopy. To jsou příklady aktivit, které pravidelně vytáhnou sousedy z jejich obydlí a které stmelují obyvatele okrajové části města Děčín, značně utlumené v souvislosti s uzavřením Kulturního domu (KD Střelnice) z důvodu jeho několikaleté rekonstrukce. 

Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s.
Skautský dvorek (30 000 Kč)
Skautské středisko Neštěmice chce proměnit dvorek domu, který využívá jako klubovny pro svoji činnost, v příjemný prostor pro aktivity svých oddílů, ale také v prostor sloužící komunitě v ústecké čtvrti Krásné Březno. Na dvorku by se poté mohly konat různé akce – od promítání (letní kino) po besedy a další společenská setkání. 

Skorotice Jinak z. s.
Obnova kamenných křížků ve Skoroticích (30 000 Kč)
Sousedský spolek Skorotice Jinak z městské části Ústí nad Labem chce prostřednictvím zapojení místních obyvatel do obnovy dvou poničených kamenných křížků otevřít cestu pro navázání dobrých sousedských vztahů a aktivizaci místních k péči o své okolí. 

Lucie Kozáková
Festival Ústeckých dobrodruhů (20 000 Kč)
Komunitní zahradničení, opravy sakrálních památek, pořádání sousedských festivalů či úklidových akcí nebo sportování s dětmi ohroženými chudobou. To je jen drobný výčet aktivit, které dobrovolně stovky občanů města Ústí nad Labem realizují prostřednictvím různých spolků, neformálních iniciativ i jedinců. Sdružují se v uskupení Ústečtí dobrodruzi. Díky festivalu Ústeckých dobrodruhů, který společně uskuteční v centrálním parku města, budou reprezentovat široké spektrum činností.

Thonmi z. s.
Setkávání na asijské stezce Thonmi z. s. (29 800 Kč)
Něco, co dobře neznáme, může vyvolat nedůvěru, někdy strach anebo dá vzniknout různým fámám a předsudkům. Chceme motivovat členy různých komunit se osobně v rámci Šluknovského výběžku setkávat a lépe poznat alespoň některé aspekty jiných kultur pro lepší soužití nás všech. 

Vyhledávání