Jsme první českou komunitní nadací

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo máme v Ústí nad Labem.

Díky darům od desítek dárců z řad firem i jednotlivců každým rokem podpoříme přes 100 projektů neziskových organizací a jednotlivců v celkové výši přes 3 mil. korun zejména v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více informací o nás
Výše rozdělených příspěvků
61336000
korun
Podpořeno
2500
projektů
výše nadačního kapitálu
41999400
korun

Oceňujeme nadšení a snahu těch, kteří nestojí s rukama za zády

Každoročně administrujeme desítky žádostí o finanční podporu od místních neziskových organizací, neformálních skupin i jednotlivců. Přečtěte si příběhy těch, kterým jsme pomohli.

Pomalu se již ztrácel v zeleni a mnohé z toho, co mělo hodnotu zmizelo na vždy. Řeč je o kříži ve městě Šluknov, s jehož žalostným stavem se místní lidé nechtěli smířit. A tak ho pod hlavičkou Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR opravili. Podobný osud potkal i mnoho dalších památek a míst v našem kraji.

Projekt byl podpořen v rámci programového pilíře s názvem Lidé a místo.

Další příběhy najdete zde

V Ústeckém dětském centru komplexní péče Demosthenes, o.p.s. umožnují dětem raného a predškolního věku se zdravotním postižením odborně vedený kontakt se speciálně vycvičeným psem a koněm. Canisterapie a hipoterapie ročně pomáhá více než 50 dětem z celého Ústeckého kraje.

Projekt byl podpořen v rámci programového pilíře s názvem Lidé s lidmi.

Je energický, plný nadšení a elánu. Jaroslav Kruliš je mladý fotograf, který uspořád již nejednu výstavu. Vždy se snaží přibližovat tvorbu mladých autorů široké veřejnosti. Kdo ví, třeba bude mezi nimi jeden, který časem dobude umělecký svět.

Projekt byl podpořen v rámci programového pilíře s názvem Lidé k budoucnosti.

Zpřístupnit šikmou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem a umožnit tak návštěvu této unikátní stavby není věc nová. Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem, již v roce 2010 v reportáži Toulavé kamery o šikmé věži hovoří o tom, že se vážně uvažuje o jejím zpřístupnění.

Teprve v roce 2015, kdy naše nadace na sebe vzala roli investora celé této akce a zároveň i roli subjektu, který zastřešuje a koordinuje činnosti dalších partnerských organizací, které o opětovné zpřístupnění šikmé věže řadu let usilují, se pomyslné ledy pohnuly.

Zaslat dar on-line

Nové role komunitních nadací

Od dubna 2020 do března 2022 jsme se ve spolupráci s dalšími čtyřmi českými komunitními nadacemi podíleli na realizaci projektu vedeného Asociací komunitních nadací v ČR. Projekt s názvem „Nové role komunitních nadací“ byl podpořený Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Smyslem projektu bylo posílit kapacitu českých komunitních nadací osvojením si nových rolí a schopnosti reagovat na aktuální společenské problémy.
Jedním ze stěžejních výstupů projektu byl Sborník případových studií, který zachycuje klíčové momenty, procesy a výsledky dvouletého snažení českých komunitních nadací v osvojování nových aktivizačních rolí a rolí komunitního leadershipu.

Partneři

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo