Předseda správní rady

Luděk Masopust

V roce 1992 dokončil studium na Vysoké škole ekonomické. V roce 1998 se stal předsedou představenstva společnosti Greif Czech Republic, a.s. V současné době žije a pracuje v Ústí nad Labem a dočasně v Moskvě pro společnost Greif Brothers Corporation. V orgánech nadace funguje od roku 2001 jako člen dozorčí rady. V roce 2010 byl zvolen předsedou správní rady.

Místopředsedové správní rady

Andrea Bednářová

Vystudovala Fakultu životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně. V roce 1998 založila společnost ENVIROCONT s.r.o., která zajišťuje služby v oblasti shody s právními požadavky životního prostředí a služby v oblastí integrovaných systémů řízení. Spolupracuje od roku 2001 s nadací a od roku 2014 je členkou orgánů nadace.


Miloslav Brejcha

V dozorčí radě je od založení nadace v roce 1993, v době kdy byl ředitel pobočky IPB, a.s. v Ústí nad Labem. V roce 1999 se stal místopředsedou správní rady nadace. V současné době si užívá zaslouženého důchodu. Žije v Ústí nad Labem.

Členové správní rady


Pavel Kulesa

Jednatel firmy STATICAL s.r.o., která se zabývá statickým zajišťováním budov. Pan Kulesa, je ve správní radě nadace od roku 2019. Žije v Ústí nad Labem.

Martin Jonáš

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Působil jako ekonomický novinář v regionu a poté v Praze. V současné době podniká v oblasti Public Relations a franchisového poradenství. S nadací spolupracuje již více než 10 let.

Martin Sameš

Přednosta neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Vytudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy Praha. Od roku 2008 člen dozorčí rady, v roce 2009 byl nominován do rady správní. Žije v Ústí nad Labem.

Předseda dozorčí rady

Jiří Exner

V dozorčí radě působí od vzniku nadace v roce 1993, zprvu jako členem nadace FILIA, která byla „formálním“ zřizovatelem naší nadace, posléze z pozice vedoucího marketingu Vojenských staveb Praha. Od roku 1998 působil 10 let jako organizační konzultant v severních Čechách, v současné době jako advokát. Žije v Praze.

Členové dozorčí rady

Daniel Bouška

S nadací spolupracuje mnoho let. V dozorčí radě je však od ledna 2016. Je jednatelem společnosti Surgipa Medical spol. s r.o. zabývající se prodejem zdravotnických instrumentů a přístrojů. Žije v Ústí nad Labem.

Pavlína Slámová

Studium na Pedagogické fakultě UJEP ukončila v roce 1998. V současné době pracuje ve společnosti NYYLO a.s., která se zabývá logistikou. Žije v Ústí nad Labem.