Chci darovat

Zástupci obce Hlinná při slavnostním předávání šeků, na kterém představili svůj projekt s názvem „My tu spolu mluvíme“. Jeho cílem bylo zřízení míst pro setkávání v obci a vytvoření pásma společenských aktivit přispívajících k posílení sousedských vztahů.

Ústecká komunitní nadace je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Ústecká komunitní nadace:

  • podporuje různorodá společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní komunity;
  • spoluvytváří prostor, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy;
  • přispívá k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a rozdělováním finančních prostředků prostřednictvím nadačních příspěvků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje.

Vyhledávání