Chci darovat

Obnova torza sochy truchlící dívky je součástí rozsáhlého projektu záchrany bývalého hřbitova původních obyvatel obce Všemily na Děčínsku, jehož cílem je vytvořit důstojné pietní místo, jako připomínku těsného soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet.

program : Nestůj s rukama za zády!

Fond AIR PRODUCTS se stal generálním partnerem našeho stěžejního programu s názvem „Nestůj s rukama za zády!“ 

V rámci tohoto programu chceme podpořit aktivitu místních lidí a jejich projekty, zaměřující se na zlepšení podmínek života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Chceme tím v této oblasti měnit místa, posílit občanskou angažovanost a zlepšit kvalitu života jednotlivců i celých komunit.

Martin Grüner
Hurá ven s úsměvem (30 000 Kč)

Lucie Kozáková
Festival Ústeckých dobrodruhů (20 000 Kč)

Skorotice Jinak z. s.
Obnova kamenných křížků ve Skoroticích (30 000 Kč)

Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s.
Skautský dvorek (30 000 Kč)

Thonmi z.s.
Setkávání na asijské stezce Thonmi z.s. (29 800 Kč)

Pravidelně je podporována Arkadie, o.p.s. se sídlem v Teplicích. Tu založila skupina rodičů dětí navštevující speciální školu a vytvořila tak alternativu k ústavní péči o děti se zdravotním postižením. V roce 1998 vytvořili první pracovní místa v chráněné dílně. V současnosti zaměstnává více než stovku lidí v devíti provozech, na pěti různých místech.

Program pro zaměstnance

Zaměstnanci společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. v ČR a na Slovensku mají příležitost získat podporu pro neziskovou organizaci či nově neformální občanskou iniciativu, ve které se osobně či díky svým rodinným příslušníkům aktivně angažují. 

Pro program jsou každoročně vyhlašovaná otevřená grantová kola. O podporu bylo možné se ucházet do pondělí 23. října 2023.

Arkadie, o.p.s. (10 000 Kč)
Pořízení potřebného vybavení chráněné dílny příjemce -výroba svíček, šicí dílna.

Ekokul, z.s. (10 000 Kč)
Dovybavení studovny v Zašívárně Ekokul nábytkem.

Nadační fond pro ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží (10 000 Kč)
Podpora projektu Canisterapie pro žáky ZŠ.

Obec Arnoltice (6 000 Kč)
Potřebný materiál k vytvoření chráněného ohniště s posezením v obci, úpravy jeho okolí.

Speciální ZŠ, Speciální MŠ a Praktická škola, Děčín, p.o. (6 000 Kč)
Zajištění kreativní tvorby a hudebně dramatické činnosti pro klienty.

Terapeutické ihristo Janka (8 000 Kč)
Pořízení pomůcek potřebných na zkvalitnění poskytované terapie.

Arkadie, o.p.s. (9 000 Kč)
Dovybavení chráněné šicí dílny a dílny na výrobu svíček.

Centrum LIRA, z.ú. (10 000 Kč)
Zajištění terapií a materiálu potřebného v rámci pobytového kurzu pro rodiny s dětmi s postižením.

Kamarád Rožnov o.p.s. (7 000 Kč)
Zajištění chodu sociálně terapeutických dílen Kamarád Rožnov v roce 2023.

Luděk Sec – neformální občanská iniciativa – Koldům (7 000 Kč)
Příspěvek na zajištění sportovního happeningu s názvem „Běh do schodů“ realizovaného přímo v Kolektivním domě v Litvínově.

Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín (8 000 Kč)
Zajištění přímé pomoci a aktivit spolku zaměřených na podporu začlenění znevýhodněných studentů gymnázia do společných školních a mimoškolních akcí.

Tělovýchovná jednota Žatec, z.s. (9 000 Kč)
Zajištění sportovní akce pro veřejnost s cílem motivovat mladou generaci k pohybovým aktivitám.

Z poskytnutého příspěvku byla uhrazena část nákladů spojená s dokončením Šalupy na Novém Záluží. Akci zajistil Spolek MY Litvínov, z.s., což je skupina „Litvínováků“, kterým není lhostejný osud jejich města.

Program na podporu rozvoje Litvínova a okolí

Fond AIR PRODUCTS podporuje projekty, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života v Litvínově a okolí prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit nevládních neziskových organizací.

Atletika Litvínov, z.s. (10 000 Kč)
Příspěvek na zajištění kvalitních tréninkových podmínek pro děti a mládež.

Cyklistický klub Litvínov, z. s. (8 000 Kč)
Příspěvek na zajištění cen pro děti z Litvínova a okolí účastnící se seriálu cyklistických závodů v rámci XII. Ročníku memoriálu Oldřicha Rouda.

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě (6 000 Kč)
Příspěvek na zajištění podpory aktivit „Propagace dobrovolnictví na Mostecku“.

FŠ Litvínov z. s. (10 000 Kč)
Podpora zajištění tréninkových setů pro začínající přípravky mladých fotbalistů.

Charita Most (10 000 Kč)
Podpora zajištění pásma aktivit zaměřených na ekologickou výchovu v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Domino v Mostě.

MY Litvínov, z.s. (5 000 Kč)
Příspěvek na pořízení spotřebního materiálu na zajištění aktivit na podporu zlepšení mezilidských vztahů v lokalitě Litvínov – Janov.

Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering“ (5 000 Kč)
Podpora zajištění akce „Ukrajinská kuchyně se představuje na Moldavské dráze“.

Luděk Sec – neformální občanská iniciativa – Koldům (6 000 Kč)
Příspěvek na zajištění svépomocného sousedského úklidu v okolí Kolektivního domu v Litvínově.

Cyklistický klub Litvínov, z. s. (5 000 Kč)
Příspěvek na zajištění cen pro děti z Litvínova a okolí účastnící se seriálu cyklistických závodů v rámci XI. Ročníku memoriálu Oldřicha Rouda.

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě (4 000 Kč)
Příspěvek na zajištění příměstského tábora pro děti ze sociálně slabého prostředí z Mostu a okolí.

Ekokul, z.s. (8 000 Kč)
Podpora realizace přednášek, workshopů, festivalů, seminářů, vernisáží a akcí pro děti s cílem šíření ekologické osvěty a aktivit v oblasti ochrany přírody.

FŠ Litvínov z. s. (8 000 Kč)
Podpora zajištění akce Sportovního dne mateřských škol v areálu letních sportů v Litvínově v roce 2023.

Ivanka dětem, z.s. (3 000 Kč)
Příspěvek na materiál na výrobu pomůcek a hraček pro děti v nemocnici Motol, oddělení dětské neurologie a neonatologie.

MY Litvínov, z.s. (8 000 Kč)
Příspěvek na renovaci land artového díla Šalupa Zálužka a na zajištění aktivit na podporu zlepšení mezilidských vztahů v lokalitě Litvínov – Janov.

Oblastní charita Most (10 000 Kč)
Podpora pořízení pomůcek a vybavení pro sportovní aktivity uživatelů Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Litvínově Janově.

Luděk Sec – neformální občanská iniciativa – Koldům (6 000 Kč)
Příspěvek na zajištění svépomocného sousedského úklidu v okolí Kolektivního domu v Litvínově.

Luděk Sec – neformální občanská iniciativa – Koldům (4 000 Kč)
Příspěvek na zajištění sportovního happeningu s názvem „Běh do schodů“ realizovaného přímo v Kolektivním domě v Litvínově.

Senses Litvínov, z.s. (4 000 Kč)
Příspěvek na dovybavení relaxační místnosti Snoezelen, jež chce spolek využít jako terapeutickou metodu zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením a s poruchou autistického spektra z Litvínova a okolí.

Vyhledávání