Chci darovat

K vyplnění…

Vstupní formulář projektového záměru k vyplnění on-line

Je fajn, že vás zaujal grantový program „NESTŮJ S RUKAMA ZA ZÁDY!“, v rámci kterého chceme měnit místa, posílit občanskou angažovanost a zlepšit kvalitu života jednotlivců i celých komunit na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Nechceme plýtvat vaším časem a energií, proto po Vás v I. Fázi budeme požadovat vyplnit pouze vstupní online formulář s krátkým nástinem Vašeho projektového záměru.

Následně se vám na zanechané telefonní číslo ozveme, společně váš záměr probereme, případně poradíme, jakým směrem se v přípravě a rozpracování záměru vydat.

Splní-li Váš záměr kritéria programu, postupujete do II. fáze a získáte přístup k dopracování finální online projektové žádosti již včetně tabulky finančního rozpočtu a termínů, kdy chcete projekt realizovat.

Doporučení:

Dobře si časově naplánujte, kdy nám vstupní formulář projektového záměru, a následně i celkovou projektovou žádost o nadační příspěvek zaslat tak, abyste v případě jejího schválení stihli včas realizaci vašeho projektu odstartovat.

Telefonickou konzultaci standardně provedeme do 2 týdnů od zaslání Vstupního formuláře projektového záměru.

Splní-li záměr podmínky programu, okamžitě získáte přístup k rozpracování vašeho záměru do podoby finální projektové žádosti.

Načasování odeslání finální žádosti je na Vás, ale délka přípravy žádosti nesmí přesáhnout období 3 měsíců ode dne oznámení o postupu do II. fáze.

Počítejte zároveň, že ode dne jejího zaslání poběží zhruba 8 týdenní období její administrace, hodnocení a obhajob. A na jeho konci úspěšní žadatelé podepíší smlouvu a obdrží získaný nadační příspěvek.

Znamená to tedy, že všem vřele doporučujeme vyplněnou finální projektovou žádost odeslat minimálně 8-10 týdnů před Vámi naplánovaným termínem realizace vašeho projektu.

Vyhledávání