Chci darovat

V předchozích ročnících programu na podporu Podbořanska byla podpořena organizace s názvem Džbánsko, o.p.s. Snahou místních nadšenců byla obnova „božích muk“ na kraji obce Želeč u Žatce a uctění historie a tradice našich předků.

Do 14. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o. bylo přijato celkem 23 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované výši 590 000 Kč. Hodnotící komise po obhajobách projektových záměrů navrhla s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků k podpoře 12 projektů v celkové výši 208 000 Kč.

Roční projekty budou realizovány v období od 1. května 2024 do 30. dubna 2025.

Seznam podpořených projektů

Apoštolská církev, sbor bez hranic Podbořany (20 000 Kč)
Příspěvek na realizaci projektu Bez hranic a bez bariér!, v rámci kterého bude revitalizována předzahrádka podbořanské modlitebny využívaná především místní mládeží.

Centrum Chůvička, z. s. (10 000 Kč)
Příspěvek na realizaci volnočasové akce Pohádková cesta pro děti v Podbořanech.

Ing. Bc. Martina Bláhová, MBA (20 000 Kč)
Příspěvek na zajištění konání dětského dne v Podbořanech v rámci projektu “Dětský den Na Kopci 2024”.

Koňský dvorec Chmelištná z.s. (30 000 Kč)
Příspěvek na renovaci mobiliáře komunitního srubu využívaného klienty při pracovních pobytech na koňské farmě v Doupovské pahorkatině.

Klub českých turistů, odbor Podbořany (20 000 Kč)
Příspěvek na realizaci projektu Pěšky za poznáním našeho města, v rámci kterého bude na podbořanském náměstí zbudován netradiční stojan v podobě otevřené knihy upomínající na historii těžby kaolinu v místním regionu.

LEKAF z.s. (22 000 Kč)
Příspěvek na pořízení herního prvku v podobě prolézačky s lezeckou stěnou pro mladé návštěvníky Schillerova parku v Kryrech.

Rodinné a mateřské centrum Jonáš (11 000 Kč)
Příspěvek na realizaci projektu MUZIKOHRÁTKY – HRY S RYTMEM A POHYBEM, v rámci kterého budou pořízeny sestavy nástrojů pro hudební terapii pro děti předškolkového a školkového věku z Podbořan.

SH ČMS SDH Nepomyšl (12 000 Kč)
Příspěvek na podporu projektu Cestou k lípě poznávat přírodu, v rámci kterého bude zvelebena cesta k chráněné lípě a doplněna poutavými infotabulemi a hmyzím domkem.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vroutek (15 000 Kč)
Příspěvek na pořízení dětských překážek pro požární sport mladé generace z Vroutku.

Tělocvičná jednota Sokol Měcholupy (15 000 Kč)
Příspěvek na pořízení dresů a teplákových souprav pro nejmladší kategorie fotbalistů tzv. „Sokolčata“.

Tělovýchovná jednota Tatran Podbořany z.s. (13 000 Kč)
Příspěvek na realizaci projektu Sport místo počítače, v rámci kterého se pro nejmladší generace podbořanských fotbalistů nakoupí tréninkové pomůcky.

Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. (20 000 Kč)
Příspěvek na realizaci projektu Střecha pro betlém, v rámci kterého se zrenovuje prostor márnice při kostelním hřbitově v Libyni, kde bude pro návštěvníky umístěn i betlém.

Vyhledávání