Chci darovat

Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. bylo založeno, aby chránilo, obnovovalo či propagovalo historické, kulturní a přírodní cennosti v okolí. Jedna z nich je zřícenina hradu Křečov či archeopark na vrchu Rubín. V roce 2022 díky jejich aktivitě vznikla v Archeoparku Rubín pravěká záhrádka. Ta byla vybudována komunitně formou veřejných brigád.

Fond LOGIT dlouhodobě financuje program, jehož cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

O podporu z tohoto programu mohou žádat neformální občanské iniciativy a následující typy neziskových organizací registrované v ČR:

  • nevládní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji a veřejné vysoké školy;
  • svazky obcí.

Žádost je možné zasílat vždy v době vyhlášené výzvy. Výše nadačního příspěvku je maximálně 30 000 Kč na projekt trvající až 12 měsíců.

Každoročně tak podpoříme desítky projektů, za kterými stojí úsilí stovek lidí, kterým není lhostejná budoucnost tohoto kraje. Pojďme společně podpořit další!

Vyhledávání