Chci darovat

Spolek LEKAF vznikl za účelem rekonstrukce a uvedení do provozu areálu letního kina v Kryrech, jež se nachází na Kostelním vrchu pod Schillerovou rozhlednou. Snaží se tomuto místu s jedinečnou atmosférou vdechnou zpět kulturní život. Náš příspěvek byl použit na vybudování altánu včetně jeho zastřešení.

Program na podporu Podbořanska

Cílem programu je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Pro Fond LOGIT jsou každoročně vyhlašována otevřená grantová kola. O podporu bylo možné se ucházet do neděle 3. března 2024

Do 13. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o. bylo přijato celkem 22 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované výši 485 000 Kč. Hodnotící komise po obhajobách projektových záměrů navrhla, s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků, k podpoře 9 projektů v celkové výši 190 000 Kč.
Roční projekty budou realizovány v období od 1. května 2023 do 30. dubna 2024.

Seznam projektů:
Ing. Bc. Martina Bláhová, MBA (20 000 Kč)
Příspěvek na zajištění konání dětského dne v Podbořanech v rámci projektu “Dětský den Na Kopci 2023”

Džbánsko, o.p.s. (20 000 Kč)
Příspěvek na realizaci projektu „V úctě k předkům“, jehož cílem je znovuobnovení „božích muk“ na kraji obce Želeč u Žatce.

FK Petrohrad z.s. (25 000 Kč)
Příspěvek na pořízení fotbalových přenosných branek pro potřeby klubu.

Karate a Jiu-Jitsu Kryry, z.s. (10 000 Kč)
Příspěvek na pořízení tréninkových pomůcek pro potřeby spolku.

Veronika Klemsová (20 000 Kč)
Příspěvek na rekonstrukci a vybavení prostor pro vznik volnočasového centra Vilém ve Vroutku.

LEKAF z.s. (20 000 Kč)
Příspěvek na zajištění prvků společenských her v Schillerově parku.

Logopedická základní škola, Měcholupy 1 (25 000 Kč)
Příspěvek na zajištění ozdravného terapeutického pobytu pro děti u moře.

Sociální centrum pro rodinu (25 000 Kč)
Příspěvek na zajištění chodu občanské poradny pro rodinu v Podbořanech.

Základní škola a mateřská škola Petrohrad (25 000 Kč)
Příspěvek na pořízení průlezky-workoutu k rozhýbání a hře nejmenší dětí.

Do 12. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o. bylo přijato celkem 7 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované výši 140 000 Kč. Hodnotící komise se zapojením zaměstnanců společnosti LOGIT s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků navrhla k podpoře šest projektů v celkové výši 120 000 Kč.

Seznam projektů:

Karate Club Podbořany (20 000 Kč)
Příspěvek na zajištění nájmu Sportovní haly Podbořany, proplacení cestovních nákladů účastníků, na odměny pro pořadatele, občerstvení, PR aktivity a propagační předměty.

LEKAF z.s. (20 000 Kč)
Příspěvek na obnovu Schillerova parku, konkrétně na vybudování altánu včetně jeho zastřešení.

SH ČMS- SDH Podbořany (20 000 Kč)
Příspěvek na zajištění oslav 150 výroční místního hasičského sboru.

Tělovýchovná jednota JZD Želeč (20 000 Kč)
Příspěvek na pořízení potřebného vybavení pro „Fotbalovou přípravku“ v obci Želeč pro děti předškolního a mladšího školního věku.

TJ Tatran Podbořany, z.s. (20 000 Kč)
Příspěvek na pořízení tréninkových pomůcek pro všechny mládežnické kategorie fotbalového oddílu TJ Tatran Podbořany.

Základní škola a mateřská škola Petrohrad (20 000 Kč)
Příspěvek na pořízení herních prvků do školní zahrady k rozvoji tělesné zdatnosti místních žáků.

Vyhledávání