Chci darovat

Před lety vilu Libuše, situovanou uprostřed dnešního Janova, zakoupil spolek MY Litvínov. Stala se tak otevřeným prostorem všem, kdo má zájem zapojit se do podpory rozvoje sousedství. Je jedno, zda je to skrze práci s omítkou, sázení rajčat, rap na festivalu nebo hodinové diskuze u ohně. Barva pleti není téma. Téma je oživení Janova se snahou udělat z něj místo, které si zaslouží etiketu domova. Petr Globočník, který společně s rodinou a dalšími dobrovolníky Libuši věnuje kus života, tvrdí, že je důležité „aby ti, kteří tu doposud žijí, nedostávali jen ryby, ale naučili se je především chytat.“

Program je financován Fondem AIR PRODUCTS a podporuje projekty, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života v Litvínově a okolí prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit nevládních neziskových organizací a neformálních občanských iniciativ.

O podporu z tohoto programu mohou žádat neformální občanské iniciativy a následující typy neziskových organizací registrované v ČR:

  • nevládní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy, nadace a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji a veřejné vysoké školy.

 

Žádost je možné zasílat vždy v době vyhlášené výzvy. Výše nadačního příspěvku je maximálně 30 000 Kč na projekt trvající až 12 měsíců. 

Každoročně tak podpoříme desítky projektů, za kterými stojí úsilí stovek lidí, kterým není lhostejná budoucnost tohoto kraje. Pojďme společně podpořit další!

Vyhledávání