Chci darovat

Příspěvek na pořízení sedacích vaků pro děti docházející do zařízení provozované společností JURTA z Děčína.

Program pro zaměstnance

Zaměstnanci společnosti Chart Ferox v ČR mají jedinečnou příležitost získat podporu pro neziskovou organizaci či neformální občanskou iniciativu podporující místní komunitu, její rozmanitost či inkluzi, v které se osobně či přes své rodinné příslušníky aktivně angažují. Nově je navíc šance získat podporu, angažují-li se zaměstnanci i ve prospěch fyzické osoby nacházející se ve ztížené životní situaci. Ve všech případech stačí ve spolupráci s daným subjektem vyplnit jednoduchou žádost o nadační příspěvek a vaším jménem ji podat.

Žádosti je možné podávat průběžně v období celého roku.

Počítejte však s tím, že administrace Vaší žádosti zabere od jejího podání po vyplacení nadačního příspěvku až 4 týdny. Proto doporučujeme zasílat žádosti s dostatečným předstihem, aby se v případě její podpory stihl začátek Vámi plánovaných aktivit/projektu.

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace (4 500 Kč)
Příspěvek na pořízení společenských her pro seniory z domova v České Kamenici.

FK Jílové z.s. (12 000 Kč)
Příspěvek na zajištění tréninkových pomůcek, tréninkových podmínek a nákup oblečení a dresů pro hráče fotbalového klubu.

JURTA, O.P.S. (15 000 Kč)
Příspěvek na pořízení sedacích vaků pro děti docházející do zařízení provozované příjemcem.

NAPLNO z. s. (3 500 Kč)
Příspěvek na pořízení pomůcek pro přípravu rychlého občerstvení použitelných zejména pro děti při veřejných akcích spolku.

SK Březiny, z.s. (15 000 Kč)
Příspěvek na pořízení vybavení pro tréninky a fotbalové zápasy mládeže.

Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace (6 700 Kč)
Příspěvek na zajištění projektu „Vraťme dětem pohyb“ s cílem pořízení pro děti z dětského domova cyklistické vybavení.

Jílovická Sovička z. s. (10 000 Kč)
Příspěvek na zajištění bezpečných lehátek s ochranným rámem pro nejmenší děti.

Nadace Děti a Rodina (6 700 Kč)
Příspěvek na zajištění pomůcek pro podporu dětí z klientských rodin ve volnočasových aktivitách a na prázdninové motivační výlety.

NAPLNO z. s. (3 458 Kč)
Příspěvek na pořízení naučných venkovních herních prvků pro děti.

Plavecký klub Děčín z. s. (10 000 Kč)
Příspěvek na zajištění kompletní přípravy dětí, na vybavení plaveckého klubu, organizaci závodů a dofinancování přípravy potřebným talentovaným dětem.

Rychlostní kanoistika Ústí nad Labem z. s. (6 700 Kč)
Příspěvek na pořízení pádel a plovacích vest pro děti z oddílu.

TJ Libouchec z. s. (6 442 Kč)
Příspěvek na zajištění bezpečných lehátek s ochranným rámem pro nejmenší děti.

Vyhledávání