Chci darovat

„Smyslem naší soutěže je podpora šikovných, technicky nadaných lidí v regionu. Všichni v průmyslu dlouhodobě pociťujeme nedostatek takovýchto lidí. Jsem proto rád, že můžeme jako firma alespoň částečně pomoci vyhledávat nové talenty, kteří se možná za pár let stanou součástí některého průmyslového podniku. Gratuluji vítězným týmům za skvělou práci. Děkuji ale také všem mladým lidem, kteří se do soutěže nebáli přihlásit. I když to tentokrát nevyšlo, věřím, že se jim to podaří třeba příští rok.“

Soutěž Technowizz

Fond pravidelně vyhlašuje soutěž s názvem Technowizz, jejímž cílem je přispět k rozvoji středních škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech.

Do soutěže bylo možné se přihlásit do pátku 20. října 2023.

Po veřejných obhajobách studentských prací byly za vítěze VI. ročníku soutěže Technowizz vyhlášeny tři týmy středoškolských studentů. Mezi sebe si tak soutěžící a školy, jež studenti na soutěži reprezentovali, rozdělili formou nadačních příspěvků finanční odměnu v souhrnné výši 177 000 korun.

Jména vítězů…
téma č. 1 – Technický návrh databáze a systému evidence sond, převodníků a propojovacích kabelů měřících sond

Název školy: Střední průmyslová škola Ostrov
Odborný garant: Ing. Roman Stark
Studenti: Lukáš Zeman, Andy Wendler, Adam Nagy

téma č. 2 – Technický návrh na přenosný záznamník cyklů stroje

Název školy: Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou
Odborný garant: Tomáš Vacek
Studenti: Lukáš Hájek

téma č. 3 – Návrh měřící stanice pro zakládání komponentů do matrice

Název školy: Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou
Odborný garant: Ing. Lea Hušková
Studenti: Jakub Dolenský, Jindřich Eichler

Děkujeme partnerům soutěže Fakultě strojního inženýrství UJEP v Ústí n/L. a Technické Univerzitě v Liberci a všem soutěžícím za jejich účast a držíme palce v jejich studiu i při maturitách.

Všem vítězům navíc gratulujeme!

Za vítěze V. ročníku soutěže Technowizz byly v roce 2022 vyhlášeny rekordní čtyři týmy středoškolských studentů. Mezi sebe si tak vítězové a školy, jež studenti na soutěži reprezentovali, rozdělili formou nadačních příspěvků finanční odměnu v souhrnné výši 240 000 korun.

Jména vítězů…
téma č. 1 – Technický návrh systému vizualizace umístění palety se skly ve skladu expedice

Název školy: Střední průmyslová škola Ostrov
Odborný garant: Ing. Roman Stark
Studenti: D. Barták, V. Čajka, Š. Ďurica

téma č. 2 – Návrh a realizace informačních panelů, včetně displejů

Název školy: Střední průmyslová škola Ostrov
Odborný garant: Jiří Ledvina
Studenti: O. Belecký, M. Vala, J. Verner

téma č. 3 – Technický návrh na řešení automatizovaného přenosu signálu při označení vady na skle

Název školy: Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou
Odborný garant: Tomáš Vacek
Studenti: D. Šetka, M. Babička, L. Hájek

téma č. 4 – Technický návrh na přípravek pro odpojování konektorů při měření antény

Název školy: Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou
Odborný garant: Ing. Lea Hušková
Studenti: L. Šedková, F. Čmilanský

Všem vítězům gratulujeme!

Vyhledávání