Chci darovat

Otevřený grantový fond vznikl společně s nadací a je jejím základním fondem. Každoročně do něj přispívají desítky dárců jak z řad místních firem, tak jednotlivců. Na druhou stranu je díky této štědré podpoře možné z Fondu každoročně podpořit desítky místních neziskových organizací v celkové částce mnohdy přesahující půl miliónu korun.

Do Otevřeného grantového fondu jsou také každoročně převáděny a rozdělovány výnosy z nadačního kapitálu stejně tak jako výtěžky z benefičních akcí jako jsou benefiční večeře, dobročinné golfové turnaje a běhy pro dobrou věc.

Prostředky jsou rozdělovány zejména skrze otevřená grantová kola na tyto programy…

 [x_counter num_end=“535″ text_above=“podpořeno celkem“ text_below=“projektů“][x_counter num_start=“11100800″ num_end=“11101121″ text_above=“rozděleno celkem“ text_below=“korun“]Úprava hrobů padlých a zemřelých vojáků v první světové válce na hřbitově města Šluknov s cílem obnovení důstojnosti těchto čestných hrobů a zachování této kulturní památky.

Realizovalo sdružení Svaz c.k.vojenských vysloužilců zemí Koruny české[x_gap size=“100px“]Podpora celoročního cyklu pravidelného cvičení pro ústecké seniory působícího jako aktivní prevence, kdy se formou zdravého pohybu oddaluje nástup nemocí a zařazení seniorů do záchytného sociálního systému.

Realizovalo Centrum podpory zdraví, o.s.

Příklady podpořených projektů

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn (50 000 Kč)
DOLSKÝ MLÝN
Podpora renovace objektů turisticky atraktivní kulturní památky Dolského mlýna situovaného v srdci Českého Švýcarska, o jehož záchranu se stará početná a stále narůstající skupina dobrovolníků, kterým není lhostejný osud místního historického dědictví.

Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. (10 500 Kč)
Místo setkávání a tvoření – altán pro venkovní činnosti
Projekt se zaměřuje především na rozvoj praktických dovedností (manuálních) s cílem seznámit žáky střední školy s uceleným postupem práce při výstavbě altánu. Tento praktický projekt je pro žáky vhodný, protože potřebují posílit především manuální zručnost než intelektuální dovednosti, ve kterých více selhávají. Altán bude po výstavbě sloužit i dalším zájmovým činnostem.

Karel Karika, Ústí nad Labem (14 000 Kč)
Za město bez odpadků; Zameťme si před svým prahem
Podpora neformální iniciativy ústeckých patriotů na zajištění svépomocných úklidových akcí v lokalitách Klíše, Vaňov, Předlice a Všebořice s cílem povzbudit místní obyvatele k péči o své okolí.

Základní škola Všehrdova 1, Lovosice, (7 445 Kč)
Čtyřlístek poznává České středohoří
Příspěvek na realizaci literární a výtvarné soutěže pro žáky ZŠ z Lovosic, která je tematicky spjatá s krajinou a památkami Českého středohoří a záměrem zážitkovou formou vzbudit u místní mládeže zájem o historii svého regionu a prohloubit tak jejich vztah k místu, kde žijí.

Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice (15 000 Kč)
(Ne)obyčejní hrdinové. Buďme jako oni!
Podpora iniciativy žáků základní školy z Lovosic k vytvoření knížky příběhů místních (ne)obyčejných hrdinů s cílem seznámit veřejnost s příběhy lidí, kteří by svým chováním mohli být ostatním příkladem.

Mgr. Helena Landová, Šluknov (30 000 Kč)
Setkávání generací
Příspěvek neformální iniciativě seniorů ze Šluknovska na podporu celoročního pásma poznávacích, soutěžních a turistických aktivit zaměřeného na rozvoj mezigeneračního dialogu zejména mezi aktivními seniory a dětmi.

Agora CE o.p.s. (20 000 Kč)
Studentská Agora v Ústeckém kraji
Příspěvek na zajištění debatní soutěže středoškolských studentů v Ústeckém kraji v rámci projektu, jež v nich rozvíjí především analytické, argumentační a diskusní schopnosti a podporuje jejich občanskou angažovanost.O programu

Vyhledávání