Cílem je přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí. Věříme totiž, že „když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.“

Oblasti podpory

  • Budu dobrý, buďme dobří – Posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podpora a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivace k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví.
  • Žijeme spolu – Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti.

Příklady podpořených projektů

Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice (15 000 Kč)

(Ne)obyčejní hrdinové. Buďme jako oni!
Podpora iniciativy žáků základní školy z Lovosic k vytvoření knížky příběhů místních (ne)obyčejných hrdinů s cílem seznámit veřejnost s příběhy lidí, kteří by svým chováním mohli být ostatním příkladem.
Podpořeno skrze Otevřený grantový fond.

Centrum podpory zdraví, o.s. (30 000 Kč)

Aktivizace seniorů pohybovými aktivitami

Aktivizace seniorů pohybovými aktivitami
Podpora celoročního cyklu pravidelného cvičení pro ústecké seniory působícího jako aktivní prevence, kdy se formou zdravého pohybu oddaluje nástup nemocí a zařazení seniorů do záchytného sociálního systému.
Podpořeno skrze Otevřený grantový fond

Rádi byste získali prostředky i na váš projekt?

Pokud byste rádi od naší nadace získali finanční prostředky na váš projekt sledujte pravidelně výzvy k podávání žádostí nebo kontaktujte programového manažera, Petra Veselého, tel. 731 474 577, email. petr@komunitninadace.cz a svou představu s ním zkonzultujte. Rádi vám pomůžeme.