K zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjení inovací a spolupráce v rámci osobního rozvoje a podpoře koncepčního, odborného a dlouhodobě udržitelného řešení problémů jsme v roce 2022 přispěli částkou 373 020 korun na realizaci 71 projektů.

Cílem je přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů.
Věříme totiž, že „když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity.“

Oblasti podpory

  • Mladým otevřeno – Slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podpora rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podpora mládežnických iniciativ.
  • Udržitelná budoucnost – Podpora inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podpora dlouhodobě udržitelných procesů a řešení.

Příklady podpořených projektů

Základní umělecká škola Litoměřice (5 000 Kč)

Litoměřická letní filharmonie 2015
Litoměřická letní filharmonie je společné hudební těleso talentovaných žáků ZUŠ Litoměřice a Musischule des Landkreises Meißen a jejich učitelů, a nově také dalších hudebních škol litoměřického a míšeňského regionu. Žáci spolu stráví jeden květnový víkend, kdy nazkouší vybraný repertoár, který pak předvedou na závěrečném koncertu v letním kině v Litoměřicích na Střeleckém ostrově.
Podpořeno skrze Fond HENNLICH.

Sdružení pro spolupráci se Základní školou při Biskupském gymnáziu v Bohosudově – ,,Klíček´“ (30 000 Kč)

DEN V KŮŽI DOSPĚLÁKA
45 žáků a studentů ze ZŠ a Gymnázia v Bohosudově vymění na jeden den školní lavice za běžný pracovní den dospělého, dostanou se na stáž do mateřských center, družiny, muzea, knihovny či na úřad a své zážitky pak budou sdílet na závěrečné žákovské konferenci spolu se svými rodiči a učiteli. Proč? Cílem je dát mladým možnost „osahat si a prožít“ reálný svět, který znají jen zprostředkovaně, uvědomit si, co obnáší jaké povolání a zorientovat se ještě před rozhodnutím o jejich další budoucnosti na současném trhu práce.
Podpořeno skrze Otevřený grantový fond.

Rádi byste získali prostředky i na váš projekt?

Pokud byste rádi od naší nadace získali finanční prostředky na váš projekt sledujte pravidelně výzvy k podávání žádostí nebo kontaktujte programového manažera, Petra Veselého, tel. 731 474 577, email. petr@komunitninadace.cz a svou představu s ním zkonzultujte. Rádi vám pomůžeme.