V roce 2022 jsme přispěli k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor částkou 215 802 korun, která byla rozdělena na 12 projektů.

Cílem je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Věříme totiž, že „když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat“.

Oblasti podpory

  • Moje obec, můj kraj, můj domov – Budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image.
  • Tady to žije! – Vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podpora zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podpora nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti.
  • Naše obec – naše věc – Dialog ve veřejném prostoru. Podpora společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly.

Příklady podpořených projektů

Občanské sdružení pod Studencem, Česká Kamenice (30 000 Kč)

Rekonstrukce sv. Jana Nepomuckého z r. 1741

Rekonstrukce poničené sochy v obci Líska na Českokamenicku s cílem zachovat tuto památku pro další generace, udržet historický kolorit míst, která již byla téměř zapomenuta a podpořit sounáležitost obyvatel s krajinou a místem, kde žijí.
Podpořeno skrze Otevřený grantový fond.

Culture line o. s. (5 000 Kč)

Realizace komunitního food festivalu v Ústí nad Labem.
Podpořeno skrze Otevřený grantový fond.

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. (12 000 Kč)

Komunitní projednávání problémů v Úštěku
Podpora dialogu o veřejném prostoru s cílem nastartovat intenzivnější zapojení místní mládeže a dalších obyvatel z města Úštěk do dění v jejich městě a umožnit jim podílet se na rozhodování o jeho dalším rozvoji.
Podpořeno skrze Otevřený grantový fond.

Rádi byste získali prostředky i na váš projekt?

Pokud byste rádi od naší nadace získali finanční prostředky na váš projekt sledujte pravidelně výzvy k podávání žádostí nebo kontaktujte programového manažera, Petra Veselého, tel. 731 474 577, email. petr@komunitninadace.cz a svou představu s ním zkonzultujte. Rádi vám pomůžeme.