Cílem programu je podporovat takové projekty, které jsou v souladu s posláním nadace tzn. které usilují o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Pro program jsou pravidelně veřejně vyhlašována otevřená grantová kola. O nadační příspěvek bylo možné se ucházet do pondělí 1. října 2018 v rámci výzvy k předkládání projektů do 31. otevřeného grantové kola.

Aktuální výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu naleznete zde.

V rámci programu jsou pravidelně podporovány projekty zapadající do některého z níže uvedených programových pilířů…

… zároveň však realizovaných na území okresů

  • Děčín
  • Litoměřice
  • Teplice
  • Ústí nad Labem
Žádat o nadační příspěvek mohou neformální občanské iniciativy a následující typy neziskových organizací registrované v ČR:

  • nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80% žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji;
  • veřejné vysoké školy;
  • obce do 2 000 obyvatel.
Do 30. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k budování vztahu k místu, budování lidské vzájemnosti a směřující k dlouhodobé udržitelnosti bylo ke dni uzávěrky 2. října 2017 přihlášeno celkem 41 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši 1 526 300 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 12 projektů v celkové výši  305 800 Kč. Maximální výše podpory dosahovala 50 000 Kč na jeden projekt.

Finanční prostředky pro 30. otevřené grantové kolo pocházejí z darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o. a JOTUN CZECH a.s. a darů dalších místních dárců.

Projekty budou realizovány v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.

Seznam podpořených projektů

“Lidé a místo – posilování vztahu k místu”

Moje obec, můj kraj, můj domov
Malečovský rozhled, z. s. (10 000 Kč)
Rozhledna Lucemburkův kopec

Podpora  společné iniciativy místního spolku o dokončení příprav a výstavbu dřevěné rozhledny Lucemburkův kopec u skiareálu v Pohoří u Malečova, která by mohla být iniciačním momentem pro další rozvoj této lokality v oblasti Českého středohoří.

Sousedský spolek Merboltice (50 000 Kč)
Animovaná historie Merboltic

Podpora vzniku dvou animovaných dokumentů o předválečné historii obce Merboltice. Do procesu tvorby a obsahu krátkých filmů budou pod vedením sousedského spolku zaangažováni místní občané s cílem  dlouhodobě zlepšit mezilidské a mezigenerační vztahy ve vsi nacházející se v bývalé části Sudet.

Spolek Pod Studencem (50 000 Kč)
Rekonstrukce Zeckertova kříže v Kunraticích u České Kamenice

Příspěvek místní iniciativě na částečně svépomocnou obnovu „Zeckertova kříže“, jež dodnes připomíná tragickou událost, kdy na tomto místě před 250 lety zahynul pádem z koně rychtář z nedaleké obce Studený.

Svobodná základní škola, o.p.s. (12 000 Kč)
Děvčata z pokoje 28 – vzdělávací výstava pro školy a veřejnost

Příspěvek na zajištění celoroční expozice vzdělávací výstavy německé novinářky a reportérky Hannelore Brenner-Wonschick seznamující veřejnost a školáky s osobními příběhy lidí vězněných v Terezíně za doby II. světové války.

Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (10 000 Kč)
HISTORICKÉ DÁLKOVÉ TURISTICKÉ STEZKY V SEVERNÍM POLABÍ – pokračování

Příspěvek na pokračování projektu, který si klade za cíl zábavnou formou poodkrýt obyčejným lidem další kus historie Ústecka, a to prostřednictvím pořádání putovních výstav o místní historii rozšířených o informace zachycující historické dálkové turistické trasy v severním Polabí.

Tady to žije

Kulturní centrum Řehlovice z.s. (20 000 Kč)
ŘEHSIGN

Příspěvek na zajištění pásma tři víkendových setkání kreativního, naučného a diskusního charakteru  v Kulturním centru Řehlovice zaměřené na důležité milníky českých dějin –  rok 1918,  rok 1968  a rok 1993 s cílem vtáhnout místní obyvatele Řehlovic do dění v kulturním centru a povzbudit sousedskou vzájemnost.

Střekovské matky z.s. (18 000 Kč)
Střekov žije 2018

Příspěvek na projekt, jehož cílem je vytvoření aktivní komunity, která bude nositelem společenských, kulturních a sportovních aktivit se záměrem oživit veřejný prostor v městském obvodu Střekov.

“Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti”

Budu dobrý, buďme dobří

Člověk v tísni, o.p.s. (48 000 Kč)
Jeden svět 2018 v Ústí nad Labem – Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech

Příspěvek na realizaci festivalu filmů o lidských právech v Ústí n/L. s cílem oslovit mladé lidi a formou dokumentů jim představit zásadní sociální a politická témata a konkrétními příběhy inspirovat a posilovat ty, jež věří, že osobní občanská angažovanost může přinést skutečnou a pozitivní změnu pro rozvoj našeho regionu.

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích (20 000 Kč)
Studenti pořádají veřejné besedy s menšinami

Příspěvek na realizaci pásma besed se zástupci muslimské a americké menšiny připravovaného mladými studenty litoměřického gymnázia s cílem umožnění bližšího vzájemného poznání místní majority se zde žijícími menšinami vedoucího k odbourávání předsudků, respektování a lepšímu vzájemnému soužití.

Zelená pro planetu, z. s. (22 800 Kč)
Jeden svět 2018 v Děčíně

Příspěvek na propagaci a doprovodné akce jubilejního 10. ročníku filmového festivalu Jeden svět, který se bude díky iniciativě spolku Zelená pro planetu na jaře roku 2018 konat ve městě Děčín.

Žijeme spolu

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace (35 000 Kč)
Smyslová zahrada

Podpora další fáze proměny zahradního komplexu při Domově důchodců Bystřany  v smyslovou zahradou otevřenou pro širokou veřejnost s cílem posilování mezigeneračních vztahů.

“Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti”

Mladým otevřeno
Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. (10 000 Kč)
Mistr svého oboru 7. ročník

Podpora přípravy učňovské mládeže z ústecké Střední průmyslové školy stavební  a Střední odborné školy  stavební a technické, a to formou realizace odborných soutěží přispívajících ke zlepšení její dovednosti, vědomosti, manuální zručnosti, zdravého sebevědomí i hrdosti na svůj obor.

Do 29. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k budování vztahu k místu, budování lidské vzájemnosti a směřující k dlouhodobé udržitelnosti bylo ke dni uzávěrky 29. září 2016 přihlášeno celkem 55 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši 2 097 173 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 21 projektů neziskových organizací v celkové výši  609 999 Kč. Maximální výše podpory dosahovala 50 000 Kč na jeden projekt.

Finanční prostředky pro 29. otevřené grantové kolo pocházejí z darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o., Black & Decker (Czech) s.r.o., CENTROPOL ENERGY a.s., JOTUN CZECH a.s. a darů dalších místních dárců.

Projekty budou realizovány v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

Seznam podpořených projektů

“Lidé a místo – posilování vztahu k místu”

Moje obec, můj kraj, můj domov
Dolský mlýn, z.s., Děčín (22 400 Kč)
Truchlící dívka – symbol pietního místa

Příspěvek na obnovu torza jediné dochované sochy v areálu historického hřbitova původních obyvatel obce Všemily, jež je připomínkou těsného soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet.

Hrady Českého středohoří, z.s., Třebenice (33 500 Kč)
Adopce hradní věže

Podpora svépomocné obnovy malé části hradního areálu zříceniny Kalich na Třebušínsku s cílem posílit sounáležitost místních obyvatel s hradem, jeho historií a jeho budoucností.

Vladimír Hůda, Ústí nad Labem (25 000 Kč)
Neznámé Ústí

Příspěvek na výrobu a distribuci cyklu krátkých videodokumentů s názvem „Neznámé Ústí“ s cílem upozornit místní obyvatele na poněkud pozapomenuté příklady unikátní architektury ve městě Ústí nad Labem a jeho okolí.

Karel Karika, Ústí nad Labem (14 000 Kč)
Za město bez odpadků; Zameťme si před svým prahem

Podpora neformální iniciativy ústeckých patriotů na zajištění  svépomocných úklidových akcí v lokalitách Klíše, Vaňov, Předlice a Všebořice s cílem povzbudit místní obyvatele k péči o své okolí.

REGIOcentrum, o.p.s., Rumburk (50 000 Kč)
České Švýcarsko jako obrázek

Příspěvek na rekonstrukci čtyř opuštěných výklenkových skalních kapliček na území Českého Švýcarska s cílem připomenout jejich historii  místním obyvatelům i návštěvníkům tohoto regionu.

Římskokatolická farnost Jeníkov, Oldřichov u Duchcova (50 000 Kč)
Restaurování varhan – Etapa 2. – obnova vzduchové soustavy + ventilátor + skříň

Příspěvek na před finální etapu renovace varhan v poutním kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově na Teplicku.

Sousedský spolek Merboltice, Merboltice (39 499 Kč)
Vznik Röslerovy naučné historické stezky a uceleného turistického značení v Merbolticích

Podpora vzniku naučné historické stezky a obnova chybějícího turistického značení v obci Merboltice a jejím okolí nacházející se na hranici CHKO České středohoří. Cílem je nenásilnou formou u místních občanů podnítit zájem o „zapomenutou“ předválečnou historii této oblasti a současně  i o péči o krajinu a prvky v ní.

Ústecká kulturní platforma 98, Ústí nad Labem (50 000 Kč)
Historické dálkové turistické trasy v okrese Ústí nad Labem

Příspěvek na projekt, který si klade za cíl zábavnou formou poodkrýt obyčejným lidem další kus historie Ústecka, a to prostřednictvím pořádání putovních výstav o místní historii rozšířených o informace zachycující historické dálkové turistické trasy v severním Polabí.

Základní škola Všehrdova 1, Lovosice, (7 445 Kč)
Čtyřlístek poznává České středohoří

Příspěvek na realizaci literární a výtvarné soutěže pro žáky ZŠ z Lovosic, která je tematicky spjatá s krajinou a památkami Českého středohoří a záměrem zážitkovou formou vzbudit u místní mládeže zájem o historii svého regionu a prohloubit tak jejich vztah k místu, kde žijí.

Tady to žije
“Dětské centrum MONTESSORI”, Roudnice nad Labem, (10 000 Kč)
Vznik Ekocentra ZVONICE v prostoru klášterní zahrady

Příspěvek na svépomocnou revitalizaci části zahrady sousedící s roudnickým klášterem s cílem vytvořit v tomto prostoru ekocentrum pro místní obyvatele, kteří nemají možnosti k aktivnímu trávení volného času v přírodě.

Martin Grűner, Děčín (50 000 Kč)
Park žije celý rok

Příspěvek neformálnímu klubu přátel přírody Horáci Děčín na realizaci kampaně a pásma zážitkových aktivit pro místní obyvatele zaměřených ke znovuoživení parku podél Wolkerovy ulice ve městě Děčín.

Mandavan, z.s., Varnsdorf (35 000 Kč)
Tour de Zeleňák 2017, 33. ročník

Příspěvek na zajištění amatérského cyklistického závodu pro širokou veřejnost včetně dětí a mládeže  s cílem oživení a udržení Šluknovského výběžku „ v pohybu“.

Obec Prackovice nad Labem, (30 000 Kč)
Zázemí multifunkčního hřiště Litochovice nad Labem

Příspěvek na částečně svépomocné zbudování venkovního přístřešku sloužícího pro místní občanské iniciativy v obci Litochovice jako zázemí k setkávání  a pořádání většiny společenských, kulturních a sportovních aktivit pro místní veřejnost.

R-PROJEKT CZ, z.s., Rumburk (3 000 Kč)
Koňský den – Děti nejenom pro děti

Příspěvek na terénní úpravy v areálu školní koňské stáje v Doubici.

Karolína Ranglová, Křesín (40 000 Kč)
Sál

Podpora místní neformální občanské iniciativy, která má v záměru prostřednictvím realizace řemeslného workshopu přírodního stavitelství vybudovat v hospodě u Šimonů kvalitní zázemí pro realizaci společných aktivit pro sousedy, turisty a širokou veřejnost z obcí Levousy a Křesín.

SAYFY z.s., Teplice (30 000 Kč)
Živé Teplice
Příspěvek na tzv. sousedské slavnosti, jejichž smyslem je přetvářet městský prostor a veřejné plochy v místo kulturního a společenského života, v místo pro setkávání a rozvíjení sousedských vztahů.

Střekovské matky z. s., Ústí nad Labem (29 000 Kč)
Střekov žije

Příspěvek na projekt, jehož cílem je vytvoření aktivní komunity, která bude nositelem společenských, kulturních a sportovních aktivit se záměrem oživit veřejný prostor v městském obvodu Střekov.

“Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti”

Budu dobrý, buďme dobří
Člověk v tísni, o.p.s., Ústí nad Labem (20 000 Kč)
Jeden svět 2017 v Ústí nad Labem

Příspěvek na realizaci festivalu filmů o lidských právech v Ústí n/L. s cílem oslovit mladé lidi a formou dokumentů jim představit zásadní sociální a politická témata a konkrétními příběhy inspirovat a posilovat ty, jež věří, že osobní občanská angažovanost může přinést skutečnou a pozitivní změnu pro rozvoj našeho regionu.

REFORMÁT – MgA. Michaela Klihavcová, Děčín (18 555 Kč)
Papírnictví z druhé ruky – pojízdná papírová dílna

Podpora vytvoření „pojízdné papírové dílny“ umožňující neformální občanské iniciativě na Děčínsku zrealizovat pásmo tvořivých workshopů zejména pro děti, mladé lidi a rodiny s dětmi s cílem vdechnout odpadovému  materiálu „druhý život“, ale především společnou rukodělnou tvorbou spojovat lidi.

Žijeme spolu
DRUG-OUT Klub, z.s., Ústí nad Labem (22 600 Kč)
Spokojený domov

Podpora edukačních služeb pro rodiče z Ústecka, kteří se ambulantně léčí ze závislosti na návykových látkách, alkoholu a gamblingu s cílem dopomoci jim, aby se mohli znovu stát plnohodnotnými rodiči.

Mgr. Helena Landová, Šluknov (30 000 Kč)
Setkávání generací

Příspěvek neformální iniciativě seniorů ze Šluknovska na podporu celoročního pásma poznávacích, soutěžních a turistických aktivit zaměřeného na rozvoj mezigeneračního dialogu zejména mezi aktivními seniory a dětmi.