Cílem programu je podporovat takové projekty, které jsou v souladu s posláním nadace tzn. které usilují o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Pro program jsou pravidelně veřejně vyhlašována otevřená grantová kola. O nadační příspěvek bylo možné se ucházet do pondělí 14. října 2019 v rámci výzvy k předkládání projektů do 32. otevřeného grantové kola. Výsledky najdete níže.

Aktuální výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu naleznete zde.

V rámci programu jsou pravidelně podporovány projekty zapadající do některého z níže uvedených programových pilířů…

… zároveň však realizovaných na území okresů

  • Děčín
  • Litoměřice
  • Teplice
  • Ústí nad Labem