Chci darovat

Soutěž Technowizz podporuje firma AGC Automotive Czech, jeden z největších evropských výrobců automobilových skel, prostřednictvím svého dárcovského fondu AGC Automotive Czech. Do něj firma každoročně vkládá prostředky ve výši přes 600 000 korun. Vedle technického vzdělávání prostřednictvím fondu podporuje také neziskové aktivity v regionu.

Fond AGC Automotive Czech pravidelně vyhlašuje soutěž s názvem Technowizz, jejímž cílem je přispět k rozvoji středních škol zaměřených na technické obory v regionu, motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech.

Soutěž je určena:

  • pro studenty středních a vyšších odborných škol, kteří formou řádného denního studia studují obor strojní či elektrotechnický;
  • u studované školy nezáleží na zřizovateli (může se tedy jednat o školu soukromou, církevní, obecní či zřízenou krajským úřadem), ale sídlo školy musí být v kraji Ústeckém, Karlovarském, a Libereckém či v okrese Kladno, Mělník a Rakovník.
  • jak jednotlivci, tak školní týmy musí zadání soutěže zpracovávat pod vedením odborného garanta, tzn. vyučujícího dané školy, a musí mít souhlas s účastí v soutěži od vedení své školy.

Vítěz dané kategorie získá:

  • 30 000 Kč na vybavení školy, kterou navštěvuje vítězný student či tým;
  • 5 000 Kč jako jednorázovou odměnu pro odborného garanta, jehož student či tým se umístí na prvním místě v některé z kategorií;
  • 10 000 Kč jako odměnu pro vítězného studenta či tým studentů.

Vyhledávání