Chci darovat

Na této stránce pro vás pravidelně zveřejňujeme a aktualizujeme informace o právě probíhajících výzvách k předkládání žádostí o nadační příspěvek. V případě, že zde nenajdete vámi hledanou výzvu, je pravděpodobné, že ji připravujeme a nebo byla již uzavřená. V takovém případě najdete informace včetně podpořených projektů v sekci s názvem Uzavřené výzvy

8. ročník soutěže s názvem Technowizz

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují 8. ročník soutěže s názvem „Technowizz“. Cílem soutěže je přispět k rozvoji středních škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech.

Soutěž se koná pod záštitou Prof. Dr. Ing. Petra Lenfelda, FEng. prorektora Technické univerzity v Liberci a Ing. Jana Štěrby, PhD., proděkana Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem. 

Uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže: úterý 15. října 2024
Exkurze do výrobních prostor společnosti AGC Automotive se uskuteční v průběhu září 2024.
O přesném termínu a detailech konání akce budete včas emailem informováni.
Uzávěrka příjmu finálních prací (zpracovaného tematického zadání): pátek 31. 1. 2025
Ústní prezentace a obhajoby finálních prací proběhnou do konce března 2025.
Výsledek soutěže budou zveřejněn nejpozději do konce dubna 2025.

Odměny pro vítěze: škola (30 000 Kč), odborný garant (5 000 Kč) a student či tým studentů (10 000 Kč)

Nestůj s rukama za zády!

Není Vám lhostejné, v jakém stavu se nachází okolí místa, kde žijete?
Máte navíc nápad, co udělat, aby se v něm lidé cítili jako doma či aby se jim zde společně lépe žilo?
A počítáte zároveň, že do svého záměru zapojíte ve velké míře i své sousedy, místní podnikatele a obec?

Skvělá zpráva. Právě pro Vás máme připraven nový grantový program „Nestůj s rukama za zády!“

V rámci tohoto programu chceme podpořit aktivitu místních lidí a jejich projekty, zaměřující se na zlepšení podmínek života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Chceme tím v této oblasti měnit místa, posílit občanskou angažovanost a zlepšit kvalitu života jednotlivců i celých komunit.

Žádat o finanční podporu mohou neziskové organizace i neformální občanské iniciativy (více viz. pravidla pro podání žádosti) průběžně po dobu celého roku až do vyčerpání finančních prostředků na tento program.

Uzávěrka příjmu žádostí: žádosti lze podávat v průběhu celého roku
Maximální výše nadačního příspěvku: 30 000 Kč
Generálním partnerem je dobročinný fond AIR PRODUCTS.

Vyhledávání