Projekt záchrany bývalého hřbitova původních obyvatel obce Všemily na Děčínsku, jehož cílem je vytvořit důstojné pietní místo, jako připomínku těsného soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet. Realizováno místními nadšenci pod hlavičkou spolku Dolský mlýn, z.s.

Známe potřeby a problémy našeho regionu

Na začátku roku 2012 jsme se rozhodli uskutečnit ojedinělou analýzu s názvem „100 problémů – 100 příležitostí pro ústecký region”, na jejímž základě jsme chtěli identifikovat, zformulovat a nalézt shodu na několika konkrétních tématech, která „hýbají“ naší komunitou a promítnout je následně do svých nově vyhlašovaných grantových programů.

Po půl roce intenzivní práce jsme ustavili nový grantový rámec nadace, který pomyslně završuje naší předchozí dvacetiletou etapu grantování široce pojatého jako „podpora budování občanské společnosti“ a vymezuje etapu novou, zaměřenou na „podporu místních priorit stanovených místními lidmi“.

O finanční prostředky na tyto aktivity je možné se ucházet v průběhu roku v těchto programových pilířích, pro něž jsou vyhlašovaná otevřená grantová kola.

Programové pilíře