Oceňujeme nadšení a snahu těch, kteří nestojí s rukama za zády

Jindřiška Waňková, Marie Gottfriedová a Jitka Löblová
Tým Základní školy Trmice

Myšlenka na realizaci projektu s tématikou holocaustu vznikla v době protiromských neonacistických pochodů, které procházely Trmicemi v roce 2009. Děti se ptaly, hledali jsme společně odpovědi na otázky o rasové nesnášenlivosti, mluvili jsme o genocidách a holocaustu. Bylo jasné, že téma holocaustu nesmí být zapomenuto.

Tak vznikl projekt s názvem „Zmizelí Langweilovi?“, jehož prostřednictvím jsme se rozhodli bránit radikalizaci mladých lidí pramenící z neznalosti, nedostatku informací a zažívaných projevů nesnášenlivosti a netolerance, kterými jsou ve svém bezprostředním okolí svědky.

Na historických skutečnostech a vyprávění příběhů konkrétních lidí, se skutečnými jmény, rodinami a osudy jsme chtěli ukázat, kam může radikalizace vést a jak dlouho se s následky společnost vyrovnává. Nechtěli jsme, aby byl antisemitismus pro mladé lidi pouze pojem z historie.

Projekt byl podpořen v rámci programového pilíře s názvem Lidé s lidmi.

Film Klíč života, který vznikl v rámci projektu

„Poznání minulosti je jedním z nástrojů, jak žít lépe přítomnost a budoucnost.“

Projekt s názvem „Zmizelí Langweilovi?“ realizovala Základní škola Trmice, Tyršova 482.

Obnova rozhledny na Studenci

„Ústecká komunitní nadace podpořila náš zcela první projekt – Propagace obnovy rozhledny na Studenci. Jeho cílem a smyslem bylo vyrobit a distribuovat pohlednice, z jejichž prodeje půjdou prostředky na rekonstrukci druhé nejstarší kovové rozhledny v Čechách umístěné na vrchu Studenec. To se také podařilo a díky podpoře mnoha dalších dárců, mohla být po čtrnáctiletém úsilí 21. června 2009 rozhledna předána do užívání veřejnosti.

I další nadací podpořené projekty – Krajina pod Studencem v proměnách doby, panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko, restaurátorský průzkum a obnova obrazů skalní Johnovy kaple z r. 1760 byly nedocenitelnou podporou naší činnosti. Nadace se stala hlavním partnerem sdružení, vážíme si této spolupráce a děkujeme.“

Jitka Tůmová, předsedkyně výkonné rady spolku pod Studencem

Projekt byl podpořen v rámci programového pilíře s názvem Lidé a místo.

Další aktivity spolku můžete sledovat zde
Jindřiška díky stipendiu z Fondu Renesance vystudovala TU-Dresden

Dobrý den,
před pár týdny jsem dostala doklad o udělení titulu bakalář. Studovala jsem na TU-Dresden sociální pedagogiku a práci.

V rámci studila bakalářského jsem se naučila spoustu věcí, získala základní orientaci v trhu práce a bydlení, zlepšovala své jazykové znalosti, potkala zajímavé lidi a zažila a viděla spoustu úžasných věcí. Samotné studium v Drážďanech bylo (a je) ohromnou zkušeností. Kromě toho jsem v rámci výměnného programu ERASMUS celý rok mohla studovat ve Vídni a poznat život v dalším státě. Taky jsem se vypravila na dva měsíce do Indie, studovat jógu a kulturu této zajímavé země. Poslední rok jsem strávila v Drážďanech povinnou praxí a psaním bakalářské práce.

Nyní začínám studium magisterské. Ohromně mě to baví a jsem nadšená. O to víc, že jsem se měla před čtyřmi lety možnost zorientovat a zažít ve studiu v cizí zemi. Díky podpoře v nelehkém začátku se mi otevřely dveře do úžasného světa nekonečných možností.

Děkuji
Jindřiška Martínková

Stipendium bylo uděleno v rámci programového pilíře s názvem Lidé k budoucnosti.


Jindřiška se ucházela úspěšně o stipendium ve výši 60 000 Kč v roce 2013 ještě jako studentka gymnázia.

Díky darům od desítek dárců z řad místních firem a jednotlivců každým rokem podpoříme přes 100 obdobných projektů neziskových organizací, neformálních iniciativ a jednotlivců v celkové výši přes
3 mil. korun zejména v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Projektů, které pomáhají, aby se nám na Ústecku žilo lépe.