Chci darovat

Gratulujeme Vám k postupu do II. fáze grantového programu „NESTŮJ S RUKAMA ZA ZÁDY!“, v rámci kterého chceme měnit místa, posílit občanskou angažovanost a zlepšit kvalitu života jednotlivců i celých komunit na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Upozornění:
Maximální délka přípravy finální žádosti je 3 měsíce ode dne oznámení postupu do II. fáze. Samotné načasování odeslání online formuláře projektové žádosti je již v rámci tohoto období na Vás. Rozpracovanou online žádost si lze uložit a pokračovat v ní později. Odkaz pro návrat do on-line formuláře Vám bude zaslán na vámi zadaný email. Upozorňujeme však, že odkaz bude aktivní maximálně po dobu 30 dní!!! Proto Vám vřele doporučujeme si texty vkládané do online formuláře pro jistotu ukládat např. do wordového souboru jako zálohu. Pozor, při návratu do rozepsaného formuláře se zprvu někdy nemusí nově uložený text objevit. V tomto případě je potřeba aktualizovat obsah stránky klikem na tlačítko šipky v kolečku v levém horním rohu lišty či stiskem klávesy F5 nebo kombinací kláves Ctrl+Shift+R.

Doporučení:
 zároveň počítejte, že ode dne jejího zaslání poběží zhruba 8 týdenní období její administrace, hodnocení a obhajob. A na jeho konci úspěšní žadatelé podepíší smlouvu a obdrží získaný nadační příspěvek. Znamená to tedy, že všem vřele doporučujeme vyplněnou finální projektovou žádost odeslat minimálně 8-10 týdnů před Vámi naplánovaným termínem realizace vašeho projektu. (Potvrzenka o odeslaném on-line formuláři je vám zaslána na e-mail automatem, proto si prosím po odeslání zkontrolujte i nevyžádanou poštu, zda neskončila ve Spamu!).

Před zahájením prací na přípravě projektové žádosti se prosím seznamte se všemi podklady, které včetně online formuláře žádosti naleznete níže v odkazech. Zároveň upozorňujeme a rozhodně doporučujeme držet se i instrukcí, jež Vám byly emailem zaslány jako výstup z telefonické konzultace vašeho projektového záměru společně s odkazem na tento link.

Vyhledávání