Fond Miroslava Dušánka

In by komunitnin

Rodina Miroslava Dušánka, nevidomého, který i přes svůj handicap dokázal žít plnohodnotným životem a svým nejbližším vždy kladl na srdce, aby pomáhali lidem se stejným postižením, se rozhodla uctít jeho památku založením dobročinného fondu. Z fondu Miroslava Dušánka jdou každoročně prostředky na pomoc lidem se zrakovým postižením.

Do fondu mohou přispívat příbuzní a přátele Miroslava Dušánka a případně další právnické a fyzické osoby, které respektují poslání fondu. V případě zájmu kontaktujte ředitelku nadace, Kateřinu Valešovou.

 
podpořeno celkem
0
projektů
rozděleno celkem
535500
korun
Příklady podpořených projektů

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. (5 000 Kč)
Zajištění akce Orientační pochod tmou v Ústí nad Labem.

Iva S. z Děčína (12 000 Kč)
Příspěvek na rozvoj vzdělanosti postižené dcery Natálie.

Andrea V. z Mostu (15 000 Kč)
Přepis učebnic a nákup pomůcek usnadňující školní výuku.

Tereza B. z Ústí nad Labem (15 000 Kč)
Nákup notebooku a stolního skeneru.

Zdeněk V. z Mostu (20 000 Kč)
Nákup notebooku.