O nadační příspěvek mohou žádat zájemci z řad zrakově postižené mládeže studující v době podání žádosti na 2. stupni základních škol (od 5. třídy výše) či na středních školách, učilištích, vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Zájemci dále musí prokázat existenci zdravotního handicapu v podobě zrakového postižení, mít trvalý pobyt na území České republiky, a zároveň trvalé bydliště na území Ústeckého kraje (studovat mohou i mimo tento kraj).

Pro Fond jsou každoročně vyhlašovaná otevřená grantová kola. O podporu bylo možné se ucházet do pátku 6. dubna 2018. Informace o aktuálních grantových výzvách najdete zde.

Žadatel může nadační příspěvek použít na:

  • úhradu individuálních přepisů studijních materiálů do bodového písma;
  • úhradu služeb spojených se zvětšováním textů učebnic;
  • dofinancování osobní asistence;
  • pořízení speciálních pomůcek včetně optických či elektronických pomůcek;
  • zajištění výuky speciálních dovedností (například obsluha PC, psaní na stroji atd.);
  • úhradu jiných doprovodných aktivit,materiálového vybavení či služeb přímo či nepřímo, ale vždy prokazatelně přispívající k snižování překážek v cestě za vzděláním.