O nadační příspěvek mohou žádat zrakově postižené děti a mládeže. Zájemci musí prokázat existenci zdravotního handicapu v podobě zrakového postižení, mít trvalý pobyt na území České republiky, a zároveň trvalé bydliště na území Ústeckého kraje (studovat mohou i mimo tento kraj).

Žádosti o finanční podporu jsou vyhodnocovány čtyřikrát do roka a to pro žádosti přijaté do 31.3, do 30.6, do 15. 10. a do 31.12. daného kalendářního roku.

Žadatel může nadační příspěvek použít na:

  • úhradu individuálních přepisů studijních materiálů do bodového písma;
  • úhradu služeb spojených se zvětšováním textů učebnic;
  • dofinancování osobní asistence;
  • pořízení speciálních pomůcek včetně optických či elektronických pomůcek;
  • zajištění výuky speciálních dovedností (například obsluha PC, psaní na stroji atd.);
  • úhradu jiných doprovodných aktivit, materiálového vybavení či služeb přímo či nepřímo, ale vždy prokazatelně přispívající k snižování překážek v cestě za vzděláním.