Chci darovat

Uvědomujeme si, že prostředí, ve kterém naši zaměstnanci žijí a pracují významným způsobem ovlivňuje úspěch společnosti Black & Decker. Proto se naše společnost rozhodla založit dárcovský fond na podporu obecně prospěšných aktivit konaných zejména na území okresu Ústí nad Labem. [x_counter num_end=“63″ text_above=“Podpořeno celkem“ text_below=“projektů“][x_counter num_start=“845600″ num_end=“845969″ text_above=“Rozděleno celkem“ text_below=“korun“]Učňovské soutěže běží při Asociaci středoškolských klubů České republiky již řadu let. Jejich cílem je dlouhodobě působit na zlepšení povědomí o učňovských oborech, především technického a stavebního charakteru, podporovat u žáků hrdost na zvolený obor a zlepšit i celospolečenské nahlížení na učňovské obory.

Příklady podpořených projektů

Vladimír Hůda (13 000 Kč)
Neznámé Ústí
Příspěvek na výrobu a distribuci cyklu krátkých videodokumentů s názvem „Neznámé Ústí“ s cílem upozornit místní obyvatele na poněkud pozapomenuté příklady unikátní architektury ve městě Ústí nad Labem a jeho okolí.

Římskokatolická farnost Jeníkov (50 000 Kč)
Restaurování varhan – Etapa 2. – obnova vzduchové soustavy + ventilátor + skříň
Příspěvek na před finální etapu renovace varhan v poutním kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově na Teplicku.

Sousedský spolek Merboltice (29 499 Kč)
Vznik Röslerovy naučné historické stezky a uceleného turistického značení v Merbolticích
Podpora vzniku naučné historické stezky a obnova chybějícího turistického značení v obci Merboltice a jejím okolí nacházející se na hranici CHKO České středohoří. Cílem je nenásilnou formou u místních občanů podnítit zájem o „zapomenutou“ předválečnou historii této oblasti a současně i o péči o krajinu a prvky v ní.Další podpořené projekty

Vyhledávání