Podpora neziskových organizací v rámci programu pro zaměstnance
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (3 000 Kč)
Příspěvek na přípravu a realizaci letního tábora rodičů a dětí Albrechtice.

Pavel Kavánek (3 000 Kč)
Příspěvek na přípravu a realizaci výroční akce k příležitosti 25 let výročí „Sci-fi klubu Drakonián“.

Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace (4 000 Kč)
Nákup pomůcek pro logopedickou prevenci dětí v MŠ.

Mateřské centrum Sovička, z.s. (4 000 Kč)
Pořízení vybavení herny pro děti v mateřském centru.

Obec Zabrušany (2 000 Kč)
Příspěvek na přípravu a realizaci 3. ročníku neckyády.

Židovská obec Teplice (4 000 Kč)
Úhrada tisku a dalších nákladů související s vydáním publikace CESTA DO Modrého.