Fond ARMEX ENERGY

In by komunitnin

Prostředky jsou rozdělovány v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) stanovené OSN pro roky 2015 až 2030 a to s cílem č. 4 Kvalitní vzdělání.

Děčínská společnost ARMEX ENERGY, a.s. se rozhodla založit Fond ARMEX ENERGY, jehož cílem je podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

„Naší snahou je dát mladým lidem šanci, aby mohli v co možná nejlepších podmínkách rozvíjet své nadání a naplňovat své sny. Chceme těm, kteří z různých důvodů nemají stejnou startovní pozici, umožnit rozvíjet jejich vzdělání stejným způsobem, jako mohou ostatní,“ doplňuje cíle Aleš Klaudy, člen představenstva ARMEX ENERGY.

Možnost získat finanční prostředky!
Až do pondělí 13. května 2019 je možnost získat finanční prostředky na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Více o programu viz. níže.
 
Podpřeno celkem
0
projektů
rozděleno celkem
0
korun
Příklady podpořených projektů

Barbora G., Aneta H., Leona T. a Vít Š. z Olomouce (15 000 Kč)
Úhrada doučování dětí v náhradní rodinné péči ve školních předmětech.

Sabina H. ze Starých Křečan (15 000 Kč)
Nákup školních pomůcek, úhrada nákladů na ubytování, stravu, cestovné a doučování na konzervatoři.

Andrea N. z Varnsdorfu (10 000 Kč)
Úhrada školného na VOŠ a kurzu „Asistent pedagoga“

Roman N. z Varnsdorfu (10 000 Kč)
Úhrada stravy, školních pomůcek a cestovného spojeného se školní a praktickou výukou.

Ondřej O. z Ústí nad Labem (15 000 Kč)
Úhrada poplatků za školní aktivity a fotbalová soustředění včetně jízdného a pořízení fotbalového vybavení a výstroje.

O programu na podporu dětí