Chci darovat

Děčínská společnost ARMEX ENERGY, a.s. se rozhodla založit Fond ARMEX ENERGY, jehož cílem je podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

„Naší snahou je dát mladým lidem šanci, aby mohli v co možná nejlepších podmínkách rozvíjet své nadání a naplňovat své sny. Chceme těm, kteří z různých důvodů nemají stejnou startovní pozici, umožnit rozvíjet jejich vzdělání stejným způsobem, jako mohou ostatní,“ doplňuje cíle Zdeněk Mráz, obchodní ředitel ARMEX ENERGY.

Prostředky jsou rozdělovány v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) stanovené OSN pro roky 2015 až 2030 a to s cílem č. 4 Kvalitní vzdělání.

 [x_counter num_end=“46″ text_above=“Podpřeno celkem“ text_below=“projektů“][x_counter num_start=“633000″ num_end=“633318″ text_above=“rozděleno celkem“ text_below=“korun“][x_columnize]

Příklady podpořených projektů

Barbora G., Aneta H., Leona T. a Vít Š. z Olomouce (15 000 Kč)
Úhrada doučování dětí v náhradní rodinné péči ve školních předmětech.

Sabina H. ze Starých Křečan (15 000 Kč)
Nákup školních pomůcek, úhrada nákladů na ubytování, stravu, cestovné a doučování na konzervatoři.

Andrea N. z Varnsdorfu (10 000 Kč)
Úhrada školného na VOŠ a kurzu „Asistent pedagoga“

Roman N. z Varnsdorfu (10 000 Kč)
Úhrada stravy, školních pomůcek a cestovného spojeného se školní a praktickou výukou.

Ondřej O. z Ústí nad Labem (15 000 Kč)
Úhrada poplatků za školní aktivity a fotbalová soustředění včetně jízdného a pořízení fotbalového vybavení a výstroje.[/x_columnize]O programu na podporu dětí

Vyhledávání