Cílem grantového programu je podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

O nadační příspěvek bylo možné se ucházet do pátku 6. května 2022. Informace o aktuálních výzvách najdete zde.

Program je určen věkové kategorii od 6 do 25 let tzn. dětem školou povinným a studujícím mladým lidem. Upřednostněni budou žadatelé, kteří bydlí v Ústeckém kraji, kde má společnost ARMEX ENERGY své zákaznické centrum.

Jedná se prioritně o…

  • děti a mladé lidi nacházející se v nepříznivé finanční situaci (například děti z neúplných či vícedětných rodin či s nízkými příjmy atp.);
  • děti a mladé lidi v náhradní rodinné péči (děti a mládež vyrůstající v dětských domovech, SOS vesničkách atp.);
  • děti a mladé lidi s individuálním znevýhodněním (osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s duševním či chronickým onemocněním);
  • děti a mladé lidi pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (příslušníci etnických, národnostních či náboženských menšin znevýhodnění například jazykovou barierou atp.).