Cílem grantového programu je podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

O nadační příspěvek bylo možné se ucházet do pondělí 14. května 2018 v rámci vyhlášeného
4. otevřeného grantového kola. Informace o aktuálních výzvách naleznete zde.

Podporovány jsou děti a mladí lidé ve věkové kategorii od 6 do 25 let tzn. děti školou povinné a studující mladí lidé, kteří bydlí v okresech Děčín a Ústí nad Labem a v okresech, kde má společnost ARMEX ENERGY své pobočky.

Jedná se prioritně o…

  • děti a mladé lidi nacházející se v nepříznivé finanční situaci (například děti z neúplných či vícedětných rodin či s nízkými příjmy atp.);
  • děti a mladé lidi v náhradní rodinné péči (děti a mládež vyrůstající v dětských domovech, SOS vesničkách atp.);
  • děti a mladé lidi s individuálním znevýhodněním (osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s duševním či chronickým onemocněním);
  • děti a mladé lidi pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (příslušníci etnických, národnostních či náboženských menšin znevýhodnění například jazykovou barierou atp.).

Působnost programu…
okresy Děčín a Ústí nad Labem a okresy, kde má společnost ARMEX ENERGY své pobočky.