Fond AGC Automotive Czech

In by komunitnin

Společnost AGC Automotive Czech z Chudeřic u Bíliny, největší závod na výrobu autoskel v Evropě, se rozhodla přispívat k přípravě mladé generace pro aktivní život a k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění. Za tímto účelem založila při naší nadaci v roce 2015 vlastní fond. Prostředky z něj budou směřovány na podporu a rozvoj technických středních škol a dalších institucí a organizací zaměřených na technické vzdělávání mladých lidí a dále na podporu a rozvoj ústeckého regionu.
Stěžejním programem fondu je soutěž s názvem Technowizz pro střední školy s technickým zaměřením.

Podpořeno celkem
0
projektů
Rozděleno celkem
0
korun
 

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 v sídle nadace byly za přítomnosti generálního ředitele AGC Automotive Czech Luďka Steklého a ředitele naší nadace Tomáše Krejčího slavnostně podepsány dokumenty potřebné k založení nového dárcovského fondu s názvem Fond AGC Automotive Czech.

Příklady podpořených projektů

Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace (30 000 Kč)
Zajištění zájmové činnosti dětí z dětského domova v Tuchlově v roce 2017.

Obec Hrobčice (10 000 Kč)
Zajištění akce „Dětský den Hrobčice 2017“.

Sociální agentura, o.p.s. (36 790 Kč)
Finance pod kontrolou

Střední škola AGC a.s. (50 000 Kč)
Nákup didaktické pomůcky pro výuku automatizace, která bude sloužit k podpoře technického vzdělávání studentů školy.

O soutěži Technowizz