Jsme první českou komunitní nadací

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo máme v Ústí nad Labem.

Díky darům od desítek dárců z řad firem i jednotlivců každým rokem podpoříme přes 100 projektů neziskových organizací a jednotlivců v celkové výši přes 3 mil. korun zejména v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více informací o nás
Výše rozdělených příspěvků
0
korun
Podpořeno
0
projektů
výše nadačního kapitálu
0
korun

Oceňujeme nadšení a snahu těch, kteří nestojí s rukama za zády

Každoročně administrujeme desítky žádostí o finanční podporu od místních neziskových organizací, neformálních skupin i jednotlivců. Přečtěte si příběhy těch, kterým jsme pomohli.

Pomalu se již ztrácel v zeleni a mnohé z toho, co mělo hodnotu zmizelo na vždy. Řeč je o kříži ve městě Šluknov, s jehož žalostným stavem se místní lidé nechtěli smířit. A tak ho pod hlavičkou Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR opravili. Podobný osud potkal i mnoho dalších památek a míst v našem kraji.

Projekt byl podpořen v rámci programového pilíře s názvem Lidé a místo.

Další příběhy najdete zde

V Ústeckém dětském centru komplexní péče Demosthenes, o.p.s. umožnují dětem raného a predškolního věku se zdravotním postižením odborně vedený kontakt se speciálně vycvičeným psem a koněm. Canisterapie a hipoterapie ročně pomáhá více než 50 dětem z celého Ústeckého kraje.

Projekt byl podpořen v rámci programového pilíře s názvem Lidé s lidmi.

Je energický, plný nadšení a elánu. Jaroslav Kruliš je mladý fotograf, který uspořád již nejednu výstavu. Vždy se snaží přibližovat tvorbu mladých autorů široké veřejnosti. Kdo ví, třeba bude mezi nimi jeden, který časem dobude umělecký svět.

Projekt byl podpořen v rámci programového pilíře s názvem Lidé k budoucnosti.

Zpřístupnit šikmou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem a umožnit tak návštěvu této unikátní stavby není věc nová. Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem, již v roce 2010 v reportáži Toulavé kamery o šikmé věži hovoří o tom, že se vážně uvažuje o jejím zpřístupnění.

Teprve v roce 2015, kdy naše nadace na sebe vzala roli investora celé této akce a zároveň i roli subjektu, který zastřešuje a koordinuje činnosti dalších partnerských organizací, které o opětovné zpřístupnění šikmé věže řadu let usilují, se pomyslné ledy pohnuly.

Zaslat dar on-line

Naším cílem je komplexní rekonstrukce našeho bytového domu za účelem snížení celkové dodané energie řešeného bytového domu. Stavebními úpravami navrženými v rámci projektu dojde ke snížení celkové dodané energie řešeného bytového domu (posun ze stávajícího F do C). Více informací najdete zde.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, odpovídající 30 % způsobilých výdajů projektu.

Partneři

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo