Chci darovat

Vyhlašujeme výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci jubilejního 10. ročníku grantového programu na podporu zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje.
Cíle programu:

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 6. dubna 2018
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 50 000 Kč
Realizační období: od 1. září 2018 do 30. června 2019
Dokumenty ke stažení:

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý
programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
email. petr(a)komunitninadace.cz

Vyhledávání