Chci darovat

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 6. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podporovány budou ale i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.
Projekty mohou být zaměřené například na:

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 16. dubna 2018
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 100 000 Kč
Realizační období: od 1. září 2018 do 28. února 2019
Dokumenty ke stažení:

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý
programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
email. petr(a)komunitninadace.cz

Vyhledávání