Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 6. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podporovány budou ale i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.
Projekty mohou být zaměřené například na:

 • zájmové a volnočasové aktivity mládeže;
 • obnovu a kultivaci místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života;
 • pořádání nekomerčních kulturních akcí;
 • péči o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, projekty změřené na péči o zvířata, apod.);
 • budování kvalitních mezilidských vztahů;
 • zkrášlování a úpravy veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad, apod.);
 • péči o drobné památky, kapličky, polní kříže, památná místa, stromové aleje či památné stromy.
 • Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 16. dubna 2018
  Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 100 000 Kč
  Realizační období: od 1. září 2018 do 28. února 2019
  Dokumenty ke stažení:

 • Pro další informace se obracejte na:
  Petr Veselý
  programový manažer
  Ústecká komunitní nadace
  tel. 475 208 258
  email. petr(a)komunitninadace.cz