Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Program je určen věkové kategorii od 6 do 25 let tzn. dětem školou povinným a studujícím mladým lidem, kteří bydlí v okresech Děčín a Ústí nad Labem a v okresech, kde má společnost ARMEX ENERGY svá zákaznická centra.