Chci darovat
5. 4. 2024

Díky podpoře od děčínské společnosti ARMEX ENERGY, a.s. a dalším dárcům můžeme opět pomáhat dětem a mladým lidem, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Kdy jindy než v této složité a náročné době je této podory třeba.
Žádat o finanční prostředky v rámci programu VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY je možné do neděle 5. května 2024. Výše nadačního příspěvku je max. 15 000 korun.
Neváhejte tak v rodinách, ve školách, dětských domovech, nízkoprahových klubech či jiných aktivizačních zařízeních, sdílejte tuto informaci a pomozte dětem chopit se této příležitosti.
Více informací na najdete na zde.

Vyhledávání