Chci darovat
3. 8. 2023

Umožnit jednotlivcům i firmám na dvě kliknutí zaslat dar na podporu ústecké zoo. To je společný cíl Ústecké komunitní nadace a Zoo Ústí nad Labem, které podepsaly dohodu o spolupráci. Finanční prostředky zoo využije ke zlepšování podmínek chovaných druhů zvířat, zároveň k významnému vylepšování areálu a služeb pro návštěvníky.

Zoo Ústí nad Labem vznikla z původní ptačí rezervace, která byla založena na počátku 20. století. Po dobu dlouholeté historie se snaží naplňovat své hlavní poslání, což je ochrana vzácných a ohrožených druhů zvířat. Péče o ně je však z několika hledisek velmi náročná a jedním z nich je bezesporu hledisko finanční. „Vážíme si jakékoliv podpory, kterou nám dárci poskytnou. Nároky na chovatelská zařízení se v průběhu času neustále zvyšují, což je dobře. Snažíme se s trendy moderních zoologických zahrad držet krok. Zároveň chceme vytvořit jedinečné místo i pro naše návštěvníky. Zoo by měla být místem, kde se dozvíte zajímavé informace o zvířatech a zároveň místem relaxace v příjemném prostředí. Toho chceme dosáhnout i za pomoci firem a jednotlivců,“ řekla ředitelka Zoo Ústí nad Labem Ilona Pšenková.

Proto spojila zoologická zahrada své síly s Ústeckou komunitní nadací, která se více než 30 let v regionu věnuje rozvoji dárcovství a filantropie. Zároveň se snaží, aby ve chvíli, kdy dárci chtějí věnovat finanční prostředky, mohli využít moderní technologie. „Nyní přicházíme s novým konceptem tzv. patronací pro ústeckou zoo. Pokud zoologické zahradě zašlete dar v min. výši 1 000 Kč, můžete se stát jejím patronem. Patronství je rozděleno do tří kategorií dle výše daru a od něj se odvíjí i různé formy poděkování. Od certifikátu až po netradiční prohlídku zoo s průvodcem. Pro administraci darů využíváme portál Darujme.cz, který nabízí dárcům maximální pohodlí pro zaslání prostředků,“ vysvětlila ředitelka Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová.

První část získaných finančních prostředků využije Zoo Ústí nad Labem na přebudování venkovní expozice pro tapíry čabrakové a prasata visajanská a venkovního výběhu pro hrošíky liberijské.

Tisková zpráva je k dispozici zde.

Darovat prostředky lze přes portál Darujme.cz.

Vyhledávání