Oceňujeme nadšení a snahu těch, kteří nestojí s rukama za zády

Naše nadace podpořila obrovské nadšení místních dobrovolníků bojujících o záchranu hřbitova v průběhu několika
let částkou 60 400 Kč.

Truchlící dívka – symbol pietního místa

Torzo truchlící dívky je jedinou dochovanou sochou v areálu hřbitova ve Všemilech a je nedílnou součástí rodinného hrobu Familie Zeckert, který byl v roce 2017 opraven. Restaurováním a obnovou díla došlo k cennému zhodnocení prostoru historického hřbitova původních obyvatel obce Všemily, který je připomínkou těsného soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet.

"Hřbitov v obci Všemily na Děčínsku byl založen roku 1875 a svému účelu sloužil až do roku 1945, kdy byla vesnice kompletně vylidněna. Projekt jeho záchrany byl zahájen koncem roku 2012 a to na popud místních nadšenců a dobrovolníků, ale i místních rodáků, kteří upozorňovali na jeho tristní stav. Záchranu hřbitova vnímáme jako důležitý aspekt k navázání na historii našeho kraje, prohlubování zájmu o místo kde žijeme a posilování patriotismu ve vykořeněném regionu." říká Renata Hergetová, místopředsedkyně spolku Dolský mlýn, z.s. a dobrá duše celé obnovy hřbitova.

Projekt byl podpořen v rámci programového pilíře s názvem Lidé a místo.

Další informace o hřbitovu a jeho záchraně najdete zde

Střekov žije!

Městský obvod Střekov, jeden ze tří obvodů statutárního města Ústí nad Labem, který díky jeho poloze na druhém břehu Labe a demografické struktuře, je veřejností často vnímán zkresleně jako vyloučená lokalita. Přesto zde žijí lidé, kterým na tomto místě záleží.

"Cílem našeho projektu "Střekov žije!" je oživovat místo, které jsme si vybraly za svůj domov, posilovat místní komunitu a ukazovat lidem, jak je příjemné trávit čas ve veřejném prostoru. Rády bychom probudily ospalý Střekov k životu. Představte si místa jako je park, dětské hřiště, betonový plácek, které se pod rukama místní komunity proměňují v místa živá a vybízející k zastavení a popovídání si se sousedy." vysvětluje Katka Chalašová, předsedkyně spolku Střekovské matky, z. s.

Projekt byl podpořen v rámci programového pilíře s názvem Lidé a místo.

Informace o akcích a aktuálním dění najdete zde

Bylo nám ctí a potěšením podpořit úsilí těchto dam částkou 29 000 Kč.

Myšlenku znovuvyužití papíru jako prostředku pro setkávání lidí jsme podpořili
částkou 48 000 Kč.

Papírnictví z druhé ruky

REFORMÁT se zabývá znovuvyužitím papíru, který je získáván jako odpadový materiál především z designových studií, tiskáren, papíren ve formě odřezků, chybně potištěných papírů, ale i od přátel, z antiků či vetešnictví. Skrze workshopy a otevřené dílny se mohou děti a jejich rodiče, senioři, vlastně kdokoliv naučit výrobu nových bloků, diářů, kalendářů z použítého papíru naučit. Ústřední myšlenkou však není jenom vdechnout odpadovému materiálu "druhý život", ale především společnou rukodělnou tvorbou spojovat lidi.

"Projekt se zaměřuje na vše, co lidé již nepotřebují a čeho se zbavují. Materiál tak dostává druhou šanci stát se součástí nového produktu – každý produkt je tudíž jedinečný a nese s sebou příběh skrytý v použitém materiálu. Díky workshopům dokážeme účastníkům naši myšlenku předvést a oni velmi rychle pochopí, jak se dají jednoduše vytvořit nové funkční věci. Odpad nemusí být odpadem." vysvětluje Míša Klihavcová, absolventka Fakulty umění a designu UJEP

Projekt byl podpořen v rámci programového pilíře s názvem Lidé s lidmi.

Více informací zde

Díky darům od desítek dárců z řad místních firem a jednotlivců každým rokem podpoříme přes 100 obdobných projektů neziskových organizací, neformálních iniciativ a jednotlivců v celkové výši přes
3 mil. korun zejména v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Projektů, které pomáhají, aby se nám na Ústecku žilo lépe.