Chci darovat

On byl včelař, ona zase členka rozmanitých kulturních spolků. Sourozenci Pavla a Pavel Redlichovi, na jejichž památku byl založen v roce 2008 fond, který se zaměřuje na rozvoj včelařství a opravy drobných kulturních památek.

Posláním fondu je napomáhat rozvoji včelařství, obnově drobných kulturních památek a trvale podporovat nejrůznější obecně prospěšné projekty na Ústecku a uctít tak památku sourozenců Pavly a Pavla Redlichových, kteří se aktivně na činnosti nejrůznějších spolků podíleli.

Do Fondu Pavly a Pavla Redlichových mohou přispět jak jednotlivci, tak firmy po předchozí domluvě se členy rodiny Redlichových. Kontaktní osoba, ředitelka nadace, Kateřina Valešová.

[x_counter num_end=“13″ text_above=“Podpořeno celkem“ text_below=“projektů“][x_counter num_start=“220000″ num_end=“220200″ text_above=“Rozděleno celkem“ text_below=“korun“] Na jaře roku 2017 byla zrekonstruována dvě vitrážová okna v Chotkově hrobce ve Valtířově. Bohužel, na další dvě v tu chvíli již nezbývaly finanční prostředky neb míra poničení vyžadovala větší investici. Nicméně zájem o obnovu zbývajících dvou oken byl nebývalý a tak vznikla sbírka. Díky devíti dárcům se podařilo vybrat potřebných 80 000 Kč. Restaurátorské práce tak mohly pokračovat.

Příklady podpořených projektů

Národní památkový ústav, Státní zámek Velké Březno (36 000 Kč)
Oprava dvou vitrážových oken v hrobce rodiny Chotků ve Valtířově

MAS Labské skály, z.s. (10 000 Kč)
Obnova kříže patronů Knínic sv. Petra a Pavla
Předmětem projektu je zapojení místní komunity do realizace záchrany kriticky ohrožené památky místního významu kříže patronů Knínic sv. Petra a Pavla.

Občanské sdružení pod Studencem, Česká Kamenice (13 000 Kč)
Rekonstrukce sv. Jana Nepomuckého z r. 1741
Rekonstrukce poničené sochy v obci Líska na Českokamenicku s cílem zachovat tuto památku pro další generace, udržet historický kolorit míst, která již byla téměř zapomenuta a podpořit sounáležitost obyvatel s krajinou a místem, kde žijí.

Občanské sdružení přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou (10 000 Kč)
Svatováclavská slavnost 2014
Příspěvek na zajištění tradiční Svatováclavské slavnosti pod širým nebem doprovázenou poznáváním přírody v okolí obci Bílka představující příležitost k setkání místních občanů a návštěvníků Českého středohoří na úpatí hory Milešovka.

Jiří Svoboda (10 000 Kč)
Příspěvek na vydání knihy o krásách Českého středohoří s názvem „Tajemství Českého středohoří“.

Vyhledávání