Fond NYYLO

In by komunitnin

Společnost NYYLO a.s. se v roce 2013 rozhodla rozšířit řady našich dárců a založila svůj dobročinný Fond NYYLO. Jeho cílem je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity na ústecku s důrazem na podporu témat, která aktuálně trápí ústecký region.

Podpořeno celkem
0
projektů
Rozděleno celkem
0
korun
 

Příspěvek na opravu kamenných náhrobků byl dle realizátorů potřebnou injekcí pro odstartování řady činností, na které se již dnes snadněji shánějí finanční prostředky.

Příklady podpořených projektů

“Chvojensko” (5 000 Kč)
Kříž při odbočce na Nakléřov – II.etapa – reastaurování litinového kříže
Předmětem projektu je II.etapa restaurování jedinečné památky – Liboucheckého kříže při odbočce na Nakléřov a na to navazující osvětová činnost – setkání s veřejností na téma „Památky – nepamátky v našem regionu“.

“občanské sdružení The Boom” (5 000 Kč)
Propagace a realizace 25. Vánočního koncertu The Boom Beatles Revival Band and Orchestra.

DRUG-OUT Klub, z.s. (6 000 Kč)
Spokojený domov
Podpora edukačních služeb pro rodiče z Ústecka, kteří se ambulantně léčí ze závislosti na návykových látkách, alkoholu a gamblingu s cílem dopomoci jim, aby se mohli znovu stát plnohodnotnými rodiči.

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn (5 000 Kč)
Historie vepsaná do kamene
Oprava kamenných náhrobků ve Všemilech je nedílnou součástí záměru postupné záchrany bývalého hřbitova původních obyvatel obce s cílem vytvořit důstojné pietní místo, jako připomínku těsného soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet. Je důležitým aspektem k navázání na historii našeho kraje a prohlubování zájmu o místo kde žijeme. Současně posiluje zodpovědnost místních za stav památek, zájem o jejich ochranu a zachování i pro budoucí generace.