Chci darovat

Společnost NYYLO a.s. se v roce 2013 rozhodla rozšířit řady našich dárců a založila svůj dobročinný Fond NYYLO. Jeho cílem je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity na ústecku s důrazem na podporu témat, která aktuálně trápí ústecký region. [x_counter num_end=“9″ text_above=“Podpořeno celkem“ text_below=“projektů“][x_counter num_start=“142800″ num_end=“143000″ text_above=“Rozděleno celkem“ text_below=“korun“] 

Na vrcholu malého zalesněného pahorku u obce Libouchec najdete ukrytou secesní kapli z konce 19. století.  V současné době je podobně jako historie jejího původního vlastníka kaple zapomenutá, zdevastovaná a zchátralá. O její obnovu se stará Spolek pro obnovu kaple.

Příklady podpořených projektů

Dolský mlýn, z.s.
Zkamenělé osudy (10 000 Kč)
Příspěvek místní iniciativě na opravu kamenných náhrobků ve Všemilech, která je nedílnou součástí jejich záměru postupné záchrany bývalého hřbitova původních obyvatel obce a je připomínkou těsného soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet.

Spolek Pod Studencem
Grafické zpracování a překlad knihy „ŽIVOT OBYVATEL V KRAJINĚ POD STUDENCEM V BĚHU ČASU“ (40 000 Kč)
Příspěvek na grafické zpracování archivních podkladů, srovnávacích fotografií a překladu knihy o životě obyvatel v krajině pod Studencem s cílem jejím pozdějším vydáním přispět k prohloubení vztahu současných obyvatel k jejich domovu i k pocitu intimního spojení s lidmi, krajinou a dobou.

Spolek pro obnovu kaple Botschen
Okno do kaple (50 000 Kč)
Příspěvek místní iniciativě na další etapu k záchraně secesní kaple rodiny Botschen z konce 19. století, ukryté v lese u Libouchce, a to přesně na obnovu vitrážového okna nad vchodem do kaple. Dlouhodobý cíl spolku je zachovat tuto unikátní stavbu, obnovit a zpřístupnit lesopark, který ji obklopuje a zdokumentovat a předat příběhy rodiny Botschen, která se zásadním způsobem podílela na formování nejen obce Libouchec.

Vyhledávání